>> pozostałe kierunki <<

Szkoła przygotuje cię do:

1. Kompleksowego przygotowania materiałów do druku oraz publikacji elektronicznej.

2. Prowadzenia procesów druku cyfrowego.

3. Tworzenia grafiki komputerowej oraz obsługi programów do składu komputerowego.

4. wykonywania i publikowania internetowych projektów multimedialnych oraz stron internetowych.