Zajęcia pozalekcyjne:


<< powrót

         W naszej szkole nie ma czasu na nudę. Bogata propozycja zajęć pozalekcyjnych i indywidualne podejście do ucznia umożliwia optymalny rozwój każdego młodego człowieka. Szkoła oferuje młodzieży bardzo dobre warunki do nauki, rozwijania talentów i zainteresowań oraz odpoczynku. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach  edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. . Prowadzone są również dodatkowe zajęcia dla uczniów chcących nadrobić zaległości  w nauce. Uczniowie ostatnich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizują program zajęć pozalekcyjnych przygotowujących ich do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Liczne imprezy, wycieczki, rajdy, wspólne wyjścia do kina i teatru urozmaicają życie szkoły. Okolicznościowe występy rozwijają różnorodne zdolności artystyczne młodzieży. Wszystkie te działania generują i utrwalają nową jakość we wzajemnych relacjach uczniów i nauczycieli. Nowoczesna hala sportowa , zewnętrzne boisko do gier zespołowych,  liczne pozalekcyjne zajęcia sportowe stwarzają świetne warunki do realizacji sportowych pasji.


Zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań
w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
w roku szkolnym 2018/2019
 

L.p.

Rodzaj zajęć

Klasa

Termin

Sala

Prowadzący

1.

Język polski – zajęcia wyrównawcze

I TR/TP

I TB

poniedziałek
1410- 1455

 

12

Teresa Barańska - Matyjasek

2.

Matematyka –
zajęcia wyrównawcze

I TR/TP

I TB

środa

1410- 1455

8

Urszula Jaworska

3.

Koło matematyczne

I TR/TP

I TB

czwartek

1410- 1455

8

Urszula Jaworska

4.

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego w kwalifikacjach
 B.18 i B.33

III TB

poniedziałek

1230 - 1315

 

4

Małgorzata Bajerczak

5.

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego w kwalifikacji
 AU.29

II TOR

czwartek

1410- 1455

6

Agnieszka Bęben

Pozalekcyjne zajęcia sportowe
w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
w roku szkolnym 2018/2019
 

L.p.

Rodzaj zajęć

Termin

Prowadzący

1.

Piłka siatkowa

czwartek
1410- 1540

 

Beata Kępińska

2.

Piłka ręczna

poniedziałek

1410- 1540

Krzysztof Wójcik

3.

Piłka nożna

wtorek

1410- 1455

Tomasz Dymanowski

Zajęcia dodatkowe przygotowujące
do egzaminu maturalnego
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2
w Ostrowcu Świętokrzyskim
rok szkolny 2018/2019
 

L.p.

Rodzaj zajęć

Klasa

Termin

Sala

Prowadzący

1.

Język polski –
zajęcia przygotowujące
do matury

IV TG/TI

IV TB

wtorek
1410 – 1455

13

Beata Zagórna - Wrzosek

2.

Język niemiecki –
zajęcia przygotowujące
do matury

IV TB

 

środa
1410 – 1455

7

Iwona Łapińska

3.

Matematyka -
poziom rozszerzony
zajęcia przygotowujące
do matury

IV TG/TI

 

środa

700 – 835

8

Urszula Jaworska

4.

Matematyka -
poziom podstawowy
zajęcia przygotowujące
do matury

IV TG/TI

 

poniedziałek

1320 – 1455

 

9

Urszula Jaworska