>> pozostałe kierunki <<


Dlaczego warto wybrać zawód
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie?

Budownictwo jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki. Zapotrzebowanie na fachowców tej branży nie słabnie od wielu lat. Absolwent kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest wszechstronnym specjalistą, bowiem posiada kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych: malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. Bogaty wachlarz umiejętności pozwoli absolwentom kierunku znaleźć dobrze płatną pracę tuż po ukończeniu szkoły!

JEŚLI TWOJE MOCNE STRONY TO:
- dobra pamięć,
- cierpliwość,
- dokładność,
- umiejętność szybkiego dostosowania się
  do sytuacji,
- komunikatywność,
- umiejętności organizacyjne.

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
JEST TWOIM KLUCZEM DO SUKCESU!

Gimnazjalisto! Nauka w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie umożliwi Ci:

- zdobycie tytułu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

- odbywanie zajęć praktycznych na szkolnych warsztatach pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu,

- udział w pokazach firm branżowych wiodących na rynku budowlanym takich jak.: Silca Ytong, Śnieżka, Cekol, Dekoral, itp.,


Nauka w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie przygotuje Cię do:

• wykonywania prac wykończeniowych,
• montowania systemów suchej zabudowy,

• wykonywania robót malarskich,

• wykonywania robót tapeciarskich,
• wykonywania robót posadzkarskich,
• wykonywanie robót okładzinowych,

• analizowania dokumentacji budowlanej,
• obliczania ilości materiałów potrzebnych do wykonania zleconych robót,
• założenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku znajdzie pracę w:
• firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
• firmach świadczących usługi remontowe oraz wykończeniowe,
• wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
• monter zabudowy może założyć własną firmę.