>> pozostałe kierunki <<


Szkoła przygotowuje do:


1. Budowy i naprawy sieci i instalacji-wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowej, ciepłowniczej zgodnie z wymaganiami technicznymi.

2. Montowania stanu technicznego urządzeń
i aparatury kontrolno pomiarowej.

3. Wykonywania inwentaryzacji, przeglądów i oceny stanu i jakości sieci komunalnych.

4. Czytania planów budowy i szkiców roboczych montażu elementów instalacji i sieci sanitarnych.