>> pozostałe kierunki <<


Szkoła przygotowuje do:

1. Wznoszenia murowanych konstrukcji budowlanych metodami tradycyjnymi i nowoczesnymi.

2. Przygotowywania zapraw murarskich, tynkarskich
i betonów różnych rodzajów.

3. Czytania dokumentacji budowlanej, wykonywania prac remontowych i rozbiórkowych.

4. Docieplania budynków i formowania elewacji budynków tynkując metodami ręcznymi
i mechanicznymi.