>> pozostałe kierunki <<


Branża budowlana to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Tendencja
ta powoduje wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej. Technicy budownictwa są cenionymi fachowcami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim,
a fach i wiedza praktyczna młodych adeptów sztuki budowlanej są wysoko cenione przez pracodawców.

Jeśli Twoje mocne strony to:
- dobra pamięć,
- cierpliwość,
- umiejętność szybkiego dostosowania się do sytuacji,
- komunikatywność,
- umiejętności organizacyjne.

Technik budownictwa jest zawodem dla Ciebie!
Zbuduj Swoją pewną zawodową przyszłość – zostań technikiem budownictwa!

Gimnazjalisto!
nauka w zawodzie technik budownictwa umożliwi Ci:

- zdobycie tytułu technika budownictwa,
- uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
 • BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych;
 • BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
- przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu możliwość kontynuowania nauki
na studiach wyższych,
- staże w firmach branżowych,

- zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe na szkolnych warsztatach pod kierunkiem instruktorów,
- poszerzanie kompetencji zawodowych podczas staży zagranicznych w całości sfinansowanych ze środków UE,
- udział w pokazach firm branżowych wiodących na rynku budowlanym takich jak.: Silca Ytong, Śnieżka, Cekol, Dekoral, itp.,

W Technikum Nr 2 nauczysz się:

1) wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;
2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;
3) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
4) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
5) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
6) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Absolwent kierunku Technik Budownictwa może podjąć pracę w:

- firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
- biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
- organach administracji państwowej i samorządowej,
- wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
- administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.
- technik budownictwa może założyć własną firmę.

ZBUDUJ Z NAMI SWÓJ ZAWODOWY SUKCES!