>> pozostałe kierunki <<


Szkoła przygotowuje do:

1. Wykonywania i nadzoru realizacji zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji i sieci sanitarnych oraz kierowania zespołem ludzi.

2. Projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej.

3. Prowadzenia dokumentacji budowlanej
i sporządzania kalkulacji robót.

4.Monitoringu i diagnozowania sieci komunalnych.