Aktualności

<< powrót

Szanowni Państwo!

          Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim ma zaszczyt zaprosić na konferencję "Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu", która odbędzie się 7 grudnia 2017 roku w siedzibie szkoły na os. Słonecznym 45 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

         Konferencja będzie okazją do zdobycia wiedzy z zakresu wnioskowania w programie Erasmus+ w 2018 roku oraz wykorzystania założeń ECVET w projektach mobilności edukacyjnej. (MT)


Program konferencji

„Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu”

7 grudnia 2017r.

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 45

9.45                 Rejestracja uczestników

10.00               Powitanie gości

                        Jacek Farys, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

10.15               "Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu" – upowszechnianie rezultatów projektu realizowanego w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

                        Ewelina Sławińska – koordynator projektu

10.45               Ogólne zasady wnioskowania w programie Erasmus+ w 2018 roku

                        Grzegorz Tereszkiewicz – konsultant regionalny programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim w latach 2015-2017

11.30               Przerwa kawowa

11.45              Wykorzystanie założeń ECVET w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus+

                       Grzegorz Tereszkiewicz – konsultant regionalny programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim w latach 2015-2017

13.00               Podsumowanie i zakończenie konferencji

Serdecznie zapraszamy!/ES


Regulamin


Drugi wyjazd już za nami :)

W dniach 16 – 29 października 2016 roku 9 uczniów kierunku technik informatyk i 11 uczniów kierunku technik budownictwa odbyło praktyki zagraniczne w miejscowości Schkeuditz w Niemczech. Uczniowie byli zakwaterowani na terenie ośrodka Gut Wehlitz. Od poniedziałku do piątku odbywali praktyki zawodowe pod okiem świetnych fachowców z niemieckich firm. Grupa technik informatyk miała praktyki w Villa Leipzig odbyła kształcenie praktyczne obejmujące obszerne szkolenie na temat sieci komputerowych oraz została zapoznana z podstawami tworzenia stron internetowych. Grupa technik budownictwa odbyła praktykę zawodową na placu budowy przy zabytkowym budynku w Schkeuditz, wykonując prace malarskie, murarskie i tynkarskie.

Obydwie grupy zapoznały się z niemieckim systemem pracy i metodami jej organizacji. Doskonalili umiejętności pracy w zespole, a poprzez codzienne komunikowanie się z niemieckimi współpracownikami podwyższyli swoje kompetencje językowe. Uczniowie zdobyli wiele umiejętności praktycznych, przygotowujących ich w optymalnym stopniu do dalszej działalności zawodowej.

Wolny czas obfitował w wiele wrażeń. Uczestnicy projektu spędzali go bardzo aktywnie, grali w tenisa stołowego, rzutki lub bilard. Wzięli udział w wycieczkach do Lipska, Drezna i Berlina oraz wizycie technicznej na lotnisku w Haale. Praktykanci poznali wiele faktów na temat niemieckiej kultury, historii i tradycji.

28 października 2016 odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Vitalis. Praca i wysiłek praktykantów zostały bardzo wysoko ocenione. Każdy otrzymał certyfikat potwierdzający odbycie praktyki za granicą, a dla szkoły przygotowano pamiątkowy collage, który będzie przypominał o chwilach spędzonych w Niemczech.

Pełni wrażeń, nowych doświadczeń i z optymistycznym nastawieniem wróciliśmy do kraju. (MT)


Kolejna grupa uczniów gotowa do wyjazdu

Od 17 września do 8 października 2016 roku, 12 uczniów kierunku technik budownictwa i 11 uczniów kierunku technik informatyk uczestniczyło w zajęciach przygotowujących do wyjazdu na praktyki zagraniczne. Odbyli oni zajęcia z języka niemieckiego zawodowego, warsztaty pedagogiczne i szkolenie z zakresu BHP i pierwszej pomocy. Każdy z uczestników otrzymał certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach.


Spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu i ich rodzicami

11 października 2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu i ich opiekunami. Spotkanie poprowadziły panie Małgorzata Tarnowska i Ewelina Sławińska, które będą sprawowały opiekę nad uczniami podczas pobytu na praktykach zagranicznych w Schkeuditz. Podczas spotkania przedstawiono prezentację upowszechniającą rezultaty pierwszej mobilności, która odbyła się w czerwcu 2016 roku. Uczniowie podpisali również umowy, porozumienia a także zapoznali się z regulaminem wyjazdu, programem praktyk i programem kulturowym. Rodzice zostali poinformowani o warunkach ubezpieczenia zapewnionego uczestnikom projektu. Przedstawiono też miejsca, w których grupy uczniów będą odbywały praktyki. Opiekunki przypomniały o konieczności posiadania karty EKUZ oraz dowodzie osobistym.
Wyjazd 16 października 2016 o 5.00! Zbiórka pod budynkiem Zespołu Szkół Nr 2!


http://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/12093,zagraniczne-praktyki


Harmonogram zajęć odbywających się w ramach Projektu
„Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu”

Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św.
technik budownictwa – sala nr 8
technik informatyk – sala nr 6

Data szkolenia: 17.09.2016

l.p.

godziny

technik budownictwa

technik informatyk

1.

8:00 – 8:45

----

szkolenie językowe

2

8:45 – 9:30

----

szkolenie językowe

3

9:35 – 10:20

przygotowanie pedagogiczne

szkolenie językowe

4

10:20 – 11:05

przygotowanie pedagogiczne

szkolenie językowe

11:05 – 11:25 przerwa

5

11:25 – 12:10

szkolenie językowe

przygotowanie pedagogiczne

6

12:10 – 12:55

szkolenie językowe

przygotowanie pedagogiczne

7

13:00 – 13:45

szkolenie językowe

----

8

13:45 – 14:30

szkolenie językowe

----

 Data szkolenia: 24.09.2016

l.p.

godziny

technik budownictwa

technik informatyk

1.

8:00 – 8:45

szkolenie językowe

----

2

8:45 – 9:30

szkolenie językowe

----

3

9:35 – 10:20

szkolenie językowe

przygotowanie pedagogiczne

4

10:20 – 11:05

szkolenie językowe

przygotowanie pedagogiczne

11:05 – 11:25 przerwa

5

11:25 – 12:10

przygotowanie pedagogiczne

szkolenie językowe

6

12:10 – 12:55

przygotowanie pedagogiczne

szkolenie językowe

7

13:00 – 13:45

----

szkolenie językowe

8

13:45 – 14:30

----

szkolenie językowe

 Data szkolenia: 1.10.2016

l.p.

godziny

technik budownictwa

technik informatyk

1.

8:00 – 8:45

----

szkolenie językowe

2

8:45 – 9:30

----

szkolenie językowe

3

9:35 – 10:20

przygotowanie pedagogiczne

przygotowanie kulturowe

4

10:20 – 11:05

przygotowanie pedagogiczne

przygotowanie kulturowe

11:05 – 11:25 przerwa

5

11:25 – 12:10

szkolenie językowe

przygotowanie pedagogiczne

6

12:10 – 12:55

szkolenie językowe

przygotowanie pedagogiczne

7

13:00 – 13:45

przygotowanie kulturowe

----

8

13:45 – 14:30

przygotowanie kulturowe

----

Data szkolenia: 8.10.2016

l.p.

godziny

technik budownictwa

technik informatyk

1.

8:00 – 8:45

szkolenie BHP

----

2

8:45 – 9:30

szkolenie BHP

----

3

9.35 – 9.45

 

Uzupełnienie ankiet

Wręczenie certyfikatów

----

4.

9.45 – 10.30

----

Szkolenie BHP

5.

10.30 – 11.15

----

Szkolenie BHP

6.

11.20 – 11.30

 

----

Uzupełnienie ankiet

Wręczenie certyfikatów

  Lista uczniów biorących udział w szkoleniach:

 

LP

Technik budownictwa

Technik informatyk

1.

Jakub Patryk Dudek

Radosław Młynek

2.

Mateusz Piotr Ołubiec

Radosław Jakub Bogdański

3.

Krzysztof Andrzej Urbański

Mateusz Szewczyk

4.

Marcin Sikorski

Radosław Świercz

5.

Jakub Gawron

Mateusz Stanisław Olszewski

6.

Konrad Kania

Krzysztof Kaca

7.

Maciej Kwiecień

Kacper Patryk Tworek

8.

Przemysław Mierzejewski

Szymon Gabriel Wojciechowski

9.

Daniel Żywczyk

Dawid Grelewski

10.

Marcin Radlak

Bartosz Kęcel

11.

Dawid Przychodni

Rafał Sala

12.

Mateusz Bidziński

---------------------------------

(MT)


Liczba uczniów kierunku technik budownictwa zakwalifikowanych
do udziału w projekcie „Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu”
w roku szkolnym 2016/2017

technik budownictwa
 

L.p.

Imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

Jakub Patryk Dudek

25

2.

Mateusz Piotr Ołubiec

25

3.

Krzysztof Andrzej Urbański

23

4.

Marcin Sikorski

21

5.

Jakub Gawron

20

6.

Konrad Kania

19

7.

Maciej Kwiecień

18

8.

Przemysław Mierzejewski

18

9.

Daniel Żywczyk

17

10.

Marcin Radlak

17

11.

Dawid Przychodni

16

Lista rezerwowa:
 

L.p.

Imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

Mateusz Bidziński

15

2.

Damian Stawiarski

14

3.

Bartosz Paluch

13

4.

Łukasz Artur Szymański

13

5.

Krystian Florian Przygoda

12

6.

Daria Kamila Mysłek

12

7.

Arkadiusz Ogórek

11

8.

Aleksandra Dryjas

9

9.

Kacper Majewski

6

10.

Paweł Sobieraj

6

technik informatyk
 

L.p.

Imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

Radosław Młynek

24

2.

Radosław Jakub Bogdański

22

3.

Mateusz Szewczyk

19

4.

Radosław Świercz

18

5.

Mateusz Stanisław Olszewski

17

6.

Krzysztof Kaca

17

7.

Kacper Patryk Tworek

15

8.

Szymon Gabriel Wojciechowski

15

9.

Dawid Grelewski

14

10.

Bartosz Kęcel

14

 Lista rezerwowa: 

L.p.

Imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

Rafał Sala

13

2.

Kamil Porępski

12

(MT)


Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych
w ramach rekrutacji do projektu
„Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu”
 5. 09. 2016 (poniedziałek)

godz. 10.40
1.       Radosław Jakub Bogdański
2.       Dawid Grelewski
3.       Krzysztof Kaca
4.       Bartosz Kęcel
5.       Radosław Młynek
6.       Mateusz Stanisław Olszewski
 
godz. 11.35
1.       Kamil Porępski
2.       Rafał Sala
3.       Mateusz Szewczyk
4.       Kacper Patryk Tworek
5.       Szymon Gabriel Wojciechowski
6.       Mateusz Bidziński
 
godz. 12.30
1.       Radosław Świercz
2.       Aleksandra Dryjas
3.       Jakub Patryk Dudek
4.       Daria Kamila Mysłek
5.       Mateusz Piotr Ołubiec

6. 09. 2016 (wtorek)
godz. 8.40
1.       Bartosz Paluch
2.       Krystian Florian Przygoda
3.       Łukasz Artur Szymański
4.       Krzysztof Andrzej Urbański
5.       Jakub Gawron
6.       Konrad Kania

godz. 9.35
1.       Maciej Kwiecień
2.       Kacper Majewski
3.       Przemysław Mierzejewski
4.       Arkadiusz Ogórek
5.       Dawid Przychodni
6.       Marcin Radlak
 
godz. 10.40
1.       Marcin Sikorski
2.       Paweł Sobieraj
3.       Damian Stawiarski
4.       Daniel Żywczyk

(MT)


Podsumowanie praktyk 

24 czerwca po południu spotkaliśmy się z przedstawicielem firmy Vitalis Panią Małgorzatą Woroną, aby podsumować praktyki. Nasza praca i wysiłek włożone w realizację projektu zostały docenione i bardzo wysoko ocenione. Każdy praktykant otrzymał certyfikat potwierdzający odbycie praktyki  za granicą, a dla szkoły przygotowano pamiątkowy collage, który będzie nam przypominał o miłych chwilach spędzonych  w Niemczech. (MT)


Wizyta w Zoo

22 czerwca po południu pojechaliśmy do ZOO w Lipsku, które jest jednym z najstarszych ogrodów zoologicznych w Europie. Na około 26 hektarach powierzchni podziwialiśmy wybiegi dla szympansów, lwów, słoni a także akwarium i terrarium dla innych egzotycznych zwierząt. Spacer po ogrodzie trwał prawie 4 godziny. ZOO jest stale modernizowane i rozbudowywane. Pobyt w ogrodzie zakończyliśmy wspólnym pamiątkowym zdjęciem. (MT)


Wycieczka do Drezna

20 czerwca rano wybraliśmy się do zabytkowego Drezna. Na dworcu przywitała nas Pani przewodnik. Zwiedzanie zaczęliśmy od dworca głównego kierując się ulicą Praską ku starówce, zatrzymując się po drodze przy tablicy upamiętniającej wielokrotne pobyty Fryderyka Chopina w Dreźnie. Z zaciekawieniem zwiedziliśmy Zwinger, barokowy kompleks pałacyków Augusta Mocnego z mieszczącymi się tam Muzeami. Widzieliśmy też Zamek – siedzibę saksońskich książąt i króli oraz pałacyk hrabiny Cosel, najbardziej znanej faworyty Augusta Mocnego, obecnie luksusowy hotel. Spacerowaliśmy obok Kościoła Dworskiego, największego kościoła katolickiego w centrum protestanckiego miasta. Na Nowym Rynku podziwialiśmy kościół Marii Panny (Frauenkirche), symbol zniszczeń wojennych oraz pojednania. Dowiedzieliśmy się, że uczestnik wojny pochodzący z Gostynia, niedaleko Leszna w Polsce, ufundował rzeźbę w postaci płonącego znicza na jednej z wież tego kościoła, jako podziękowanie za ocalenie mu życia w czasie II wojny światowej przez Niemców.

Główną atrakcją było zwiedzanie Szklanej Manufaktury Volkswagena, w której produkowany jest luksusowy model tej marki – Phenon. Każdy chciał zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w tym luksusowym aucie.


Weekend w Berlinie

18 czerwca wybraliśmy się do stolicy Niemiec. Berlin przywitał nas dobrą pogodą. Wizytę rozpoczęliśmy od Hauptbahnhof - czyli dworca głównego. Kolejne punkty wyprawy to Reichstag, Mur Berliński, Pomnik Ofiar II Wojny Światowej, Muzeum Techniki. Mieliśmy również okazję zobaczyć strefę kibica pod Bramą Brandenburską. Sobota zakończyła się obiadem u prawdziwego Turka w Donner Kebab.

W słoneczną niedzielę po obfitym śniadaniu pojechaliśmy berlińskim metrem - S-bahn do starej części miasta. Niesamowitym przeżyciem było spotkanie z oryginalną Nefretete w Neues Museum, a także wizyta w muzeum figur woskowych Madame Tussauds. Spacerując po mieście zobaczyliśmy Wieżę Telewizyjną - najwyższą budowlę w Niemczech - 368m. (MT)


Czas wolny

Czas wolny spędzaliśmy bardzo aktywnie. Rozegraliśmy wiele meczy siatkówki plażowej i badmintona, a po zmroku graliśmy w bilard lub rzutki w Klubie młodzieżowym na terenie ośrodka. Czwartkowe wieczory spędziliśmy na kręgielni. 14 czerwca jeden z naszych praktykantów obchodził 19 urodziny. Postanowiliśmy zrobić mu niespodziankę. Spotkaliśmy się w Klubie młodzieżowym, odśpiewaliśmy tradycyjne „Sto lat” i zjedliśmy smaczny słodki poczęstunek. W trakcie naszego pobytu w Schkeuditz odbywały się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2016, dlatego wspólnie z uczestnikami z innych grup zorganizowaliśmy strefę kibica w Klubie Młodzieżowym i kibicowaliśmy biało-czerwonymJ. (MT)


Wizyta techniczna w porcie lotniczym

15 czerwca została zorganizowana wycieczka na lotnisko Lipsk –  Halle (Lepizig-Halle Flughafen). Uczniowie wraz z opiekunami udali się busami na największy port lotniczy w Saksonii. Na terminalu czekał na naszą grupę pracownik lotniska, który opowiadał w języku niemieckim o zasadach organizacji pracy, przekazał informacje o budowie lotniska i centrum przeładunkowym firmy DHL, której nazwa pochodzi od Adriana Dalseya, Larrego Hillbloma i Roberta Lynna.. Uczniowie przeszli pełną odprawę lotniskową. Duże wrażenie zrobiło oglądanie z bliska największych i najcięższych samolotów transportowych Antonow produkowanych seryjnie. Wszystkim spodobał się nowoczesny wóz strażacki, znajdujący się w jednej z dwóch stacji przeciwpożarowych. (ES, MT)


Kolejny wyjazd na praktyki zagraniczne coraz bliżej 

Ruszyła rekrutacja 

Zapraszamy uczniów klas drugich naszej szkoły, kształcących się w kierunkach technik budownictwa oraz technik informatyk do udziału w Projekcie
 "Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu", realizowanym w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015135
 
 Praktyki będą odbywać się w kompleksie budowli historycznych i salach komputerowych
ośrodka Gut Wehlitz w Schkeuditz w Niemczech.
 W procesie rekrutacji zostanie wybranych 21 uczniów (10 uczniów w zawodzie technik informatyk i 11 uczniów w zawodzie technik budownictwa), którzy  17.10.2016 r.wyjadą na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Niemiec.
 Regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz u wychowawców klas II.
  Harmonogram Rekrutacji
 

1.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych przez wychowawców klas II TGB, II TB, II TI

23.06.2016 r.

2.

Analiza formalna formularzy rekrutacyjnych

24.06.2016 r. – 28.06.2016 r.

3.

Rozmowy kwalifikacyjne

05.09.2016 r.- 08.09.2016 r.

4.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowej

09.09.2016 r.

(ES)


Pierwszy dzień na praktykach zawodowych w Niemczech

Pierwszy dzień na praktykach zawodowych w Niemczech odbył się zgodnie z planem. Uczniowie zawodu technik budownictwa pracowali na terenie kompleksu budowli historycznych Gut Wehlitz natomiast uczniowie zawodu technik informatyk w salach komputerowych ośrodka Gut Wehlitz. Zgodnie z niemiecką zasadą i własnym temperamentem uśmiech na twarzy towarzyszył im cały dzień.
Wszyscy uczniowie doskonalą komunikację w języku niemieckim i angielskim. Idzie im coraz lepiej
P.S. Herzliche Grüße
Pozdrawiamy (ES)


Spotkanie informacyjno-organizacyjne

W dniu 7 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie organizacyjno - informacyjne dla 21 uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki zawodowe do Niemiec oraz ich rodziców. Uczniowie ci biorą udział w projekcie „Zagraniczne praktyki droga do sukcesu” realizowanego w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zebranie prowadziła koordynatorka projektu pani Małgorzata Tarnowska i Ewelina Sławińska. Będą one również opiekunami uczniów za granicą. Na spotkaniu zapoznano rodziców i uczniów z organizacją wyjazdu, programem praktyk, programem kulturowym oraz regulaminem wyjazdu.

Uczniowie podpisali niezbędne dokumenty, między innymi umowę o staż, w której zawarte są wszystkie informacje oraz regulacje prawne w sprawie przebiegu całej praktyki za granicą.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali słowniki języka niemieckiego i rozmówki. Uczniowie kierunku technik budownictwa zostało zaopatrzonych w niezbędną odzież roboczą, natomiast 12 uczestników kierunku technik informatyk otrzymało nośniki pamięci. (ES)

Wyjazd już 12 czerwca 2016, godzina 5.00! :)


Harmonogram zajęć odbywających się w ramach Projektu „Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu”
 


Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
„Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu":

Lista podstawowa
I. Uczniowie kierunku technik informatyk
1. Przemysław Cieślik – 14 p.
2. Patryk Dziadowicz – 12 p.
3. Piotr Górski – 10 p.
4. Sebastian Kateusz – 17 p.
5. Adrian Klepacki – 16 p.
6. Kamil Kozieja – 12 p.
7. Mikołąj Miżełowski- 12 p.
8. Michał Puchała – 16 p.
9. Patryk Szczurek – 12 p.
10. Karol Wesołowski – 19 p.
11. Adrian Wiącek – 20 p.

II. Uczniowie kierunku technik budownictwa
1. Klaudia Bednarska – 20 p.
2. Dawid Borek – 16 p.
3. Karol Cichoński – 8 p.
4. Paweł Czupryn – 8 p.
5. Mateusz Dziółko – 14 p.
6. Piotr Jakubowski – 7 p.
7. Mariusz Kaczmarski – 9 p.
8. Jakub Łasak – 12 p.
9. Maciej Migdalski – 14 p.
10. Łukasz Skaliński – 10 p.

Lista rezerwowa:
I. Uczniowie kierunku technik informatyk
1. Damian Kopeć – 9 p.
2. Mateusz Maj – 8 p.
3. Krystian Szczygieł – 8 p.
4. Dominik Pasieka – 6 p.

II. Uczniowie kierunku technik budownictwa
1. Arkadiusz Stachula – 6 p.
2. Sylwester Foremniak – 5 p.

Projekt realizowany w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych w ramach rekrutacji do projektu
„Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu”

 11 luty 2016

 godz. 9.35

1.      Przemysław Cieślik

2.      Kamil Chrapek

3.      Patryk Dziadowicz

4.      Piotr Górski

5.      Sebastian Kateusz

6.      Adrian Klepacki

 godz. 10.40

7.      Damian Kopeć

8.      Kamil Kozieja

9.      Mateusz Maj

10.  Mikołąj Miżełowski

11.  Dominik Pasieka

12.  Michał Puchała

 godz. 11.35

13.  Patryk Szczurek

14.  Krystian Szczygieł

15.  Karol Wesołowski

16.  Adrian Wiącek

17.  Klaudia Bednarska

18.  Dawid Borek

 
 12 luty 2016

 godz. 11.00

1.      Karol Cichoński

2.      Paweł Czupryn

3.      Mateusz Dziółko

 godz. 11.35

4.      Sylwester Foremniak

5.      Piotr Jakubowski

6.      Mariusz Kaczmarski

7.      Jakub Łasak

8.      Maciej Migdalski

9.      Łukasz Skaliński

10.  Arkadiusz Stachula


Harmonogram Rekrutacji

1.

Ogłoszenie kryteriów rekrutacyjnych

04.01.2016 r.

2.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych

do 05.02.2016 r.

3.

Analiza formalna formularzy rekrutacyjnych

08.02.2016 r.-10.02.2016 r.

4.

Rozmowy kwalifikacyjne

11.02.2016 r.

12.02.2016 r.

5.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowej

17.02.2016 r.

 Zapraszamy uczniów klas trzecich naszej szkoły, kształcących się w kierunkach technik budownictwa oraz technik informatyk do udziału w Projekcie "Zagraniczne praktyki drogą
do sukcesu"
,

realizowanym w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

nr projektu POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015135

 Praktyki będą odbywać się w kompleksie budowli historycznych i salach komputerowych

ośrodka Gut Wehlitz w Schkeuditz w Niemczech.

W projekcie weźmie udział 42 uczniów, którzy wyjadą do Niemiec w dwóch terminach:

I grupa 13.06.2016 24.06.2016

II grupa 17.10.2016 – 28.10.2016

Regulamin rekrutacji oraz ankieta rekrutacyjna dostępne na stronie internetowej Projektu.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się

do pani Małgorzaty Tarnowskiej lub pani Eweliny Sławińskiej.