<< powrót

O Projekcie:

Tytuł projektu:                       „Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu”

Numer projektu:                     POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015135

Beneficjent:                            Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Czas trwania projektu:           31.12.2015 – 30.12.2017

Dofinansowanie:                    71 450 €

 

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt „Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach programu Erasmus+, w wysokości 71 450 €.

Powyższa kwota pozwoli na zrealizowanie dwutygodniowych praktyk zagranicznych w Schkeuditz (Niemcy) dla dwóch 21 osobowych grup uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa i technik informatyk w terminach:

·         12.06.2016r. – 25.06.2016r.

·         16.10.2016r. – 29.10.2016r.

 

Główne cele projektu to:

·         rozwój kompetencji zawodowych,

·         wzrost mobilności zawodowej uczestników,

·         zwiększenie znajomości języków obcych.

 

Przed wyjazdem uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu językowym, przygotowaniu kulturowym, warsztatach pedagogicznych oraz szkoleniu BHP z elementami pierwszej pomocy.

Praktyki odbędą się w kompleksie budowli historycznych ośrodka Gut Wehlitz w Schkeuditz w Niemczech. Organizacją przyjmującą jest firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, która od wielu lat organizuje staże dla uczniów szkół technicznych i zawodowych.

Podczas wyjazdu uczniowie zdobędą doświadczenie zawodowe oraz poznają kulturę, historię i obyczaje Niemiec, szczególnie w trakcie wycieczek do Lipska, Drezna i Berlina.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej oraz certyfikaty Europass Mobilność

Koordynatorami projektu są: p. Małgorzata Tarnowska oraz p. Ewelina Sławińska.