Projekty realizowane w naszej szkole:


 
Erasmus+

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ!

„Edukacja zawodowa w praktyce”

"Kuźnia zawodowa"

"Moja wiedza mój sukces"

„Zawodowe Kompetencje Uczniów”

„Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach” realizowanym z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach