Projekty realizowane w naszej szkole:


 

 

 

 <<powrót

O projekcie:

Tytuł projektu:                        „Mobilność uczniów szansą na rozwój osobisty i zawodowy”

Numer projektu:                     2018-1-PL01-KA102-048277

Beneficjent:                            Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Czas trwania projektu:            1.09.2018 – 31.08.2020

Dofinansowanie:                    75 136 €         

 

Główne cele projektu:

- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w życiu codziennym

  i na stanowisku pracy,

- podwyższenie jakości kształcenia i poszerzenie europejskiego wymiaru szkoły. 

Uczestnikami projektu będzie 40 uczniów klas III i II  Technikum Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim – 18 kształcących się w zawodzie technik budownictwa i 22 technik organizacji reklamy. Odbędą oni dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Niemczech w terminach:

 

- 1 mobilność-  8 – 22 czerwca 2019

- 2 mobilność- 5 - 19 października 2019  

 

Przed wyjazdem uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu językowym, przygotowaniu kulturowym, warsztatach pedagogicznych oraz szkoleniu BHP z elementami pierwszej pomocy.

Organizacją przyjmującą jest firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, która od wielu lat organizuje staże dla uczniów szkół technicznych i zawodowych. Uczniowie z kierunku technik budownictwa odbędą praktyki w kompleksie budowli historycznych ośrodka Gut Wehlitz w Schkeuditz natomiast uczniowie kierunku technik organizacji reklamy w firmie Projekt Korrekt e.V. w Lipsku.

Podczas wyjazdu uczniowie zdobędą doświadczenie zawodowe oraz poznają kulturę, historię i obyczaje Niemiec, szczególnie w trakcie wycieczek do Lipska, Drezna i Berlina.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej oraz certyfikaty Europass Mobilność. Ponadto każdy praktykant otrzyma zaświadczenie potwierdzające podstawową znajomość zawodowego języka niemieckiego. W trakcie praktyki zawodowej zostanie zastosowany system Ecvet, który zapewni łatwiejsze uznawanie i rozpoznawanie umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych krajach europejskich.

 

 Koordynatorami projektu są p. Ewelina Sławińska i p. Iwona Łapińska.