Eliminacjach do finału Diecezjalnego Turnieju Piłki Halowej o Puchar Biskupa

ZSNr2 w Ostrowcu Św.