XI Finał Diecezjalny Turnieju Lektorów Starszych o Puchar Biskupa Sandomierskiego

ZSNr2 w Ostrowcu Św.
01 02 03 04
05 06 07