Joanna Szczepanek Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

ZSNr2 w Ostrowcu Św.
zdj1 zdj3 zdj6 zdj7
zdj8 zdj9 zdj10