Próbny Egzamin Zawodowy E.12 - część praktyczna

ZSNr2 w Ostrowcu Św.
IMAG1752 IMAG1756 IMAG1768 IMAG1769
IMAG1771 IMAG1772 IMAG1776 IMAG1778
IMAG1781 IMAG1782 IMAG1783 IMAG1786
IMAG1788 IMAG1789 IMAG1790 IMAG1791
IMAG1792 IMAG1794 IMAG1798 IMAG1801
IMAG1802 IMAG1804 IMAG1809 IMAG1812
IMAG1815