Akcja oddawania krwi 2014

ZSNr2 w Ostrowcu Św.
SAM 1058 SAM 1062 SAM 1063 SAM 1066
SAM 1068 SAM 1069 SAM 1070 SAM 1071
SAM 1074 SAM 1078 SAM 1080 SAM 1089
SAM 1090 SAM 1094 SAM 1096 SAM 1097
SAM 1099 SAM 1101 SAM 1103 SAM 1104
SAM 1105 SAM 1107 SAM 1108 SAM 1109
SAM 1110 SAM 1113 SAM 1116 SAM 1117
SAM 1118 SAM 1119 SAM 1120 SAM 1121
SAM 1122 SAM 1123 SAM 1126 SAM 1127
SAM 1128 SAM 1129 SAM 1138 SAM 1060
SAM 1061 SAM 1064 SAM 1081 SAM 1087
SAM 1133 SAM 1136