Wielobój Sportowy Drużyn Szkolnych Klubów HDK - PCK

Zespół Szkół Nr 2