Joanna Szczepanek stypendystką Prezesa Rady Ministrów

ZSNr2 w Ostrowcu Św.