INFORMACJE DLA KANDYDATÓW


REGULAMIN REKRUTACJI 2024/2025

LOGOWANIE DLA KANDYDATÓW

NASZE KIERUNKI


ÓSMOKLASISTO!

 
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się elektronicznie poprzez założenie profilu na stronie: https://nabor.pcss.pl/powiatostrowiecki/szkolaponadpodstawowa/start

 Po zalogowaniu zapisz swój login i hasło!

 Pamiętaj! Zakładasz tylko jeden profil, na którym możesz wybrać kilka szkół lub kilka kierunków w jednej szkole!

 Wydrukuj wniosek!

 Podpisany wniosek należy dostarczyć do szkoły (z pierwszej preferencji!)
do 19 czerwca 2024 r.

 Pamiętaj, że wniosek kierujesz tylko do szkoły pierwszego wyboru!

Do 10 lipca dostarcz do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Odbierz również w sekretariacie skierowanie na badania

 18 lipca zaloguj się na swój profil i sprawdź wstępne wyniki rekrutacji

Do 24 lipca dostarcz do szkoły oryginalne dokumenty aby potwierdzić wolę nauki w szkole.

Dostarcz również kartę zdrowia oraz 1 zdjęcie.

 25 lipca sprawdź na swoim profilu wyniki rekrutacji.
 

masz pytania?
zadzwoń 41 2631733
lub napisz
zsnr2@budowlanka.net.pl 

Życzymy powodzenia! J