INFORMACJE DLA KANDYDATÓW


Z e s p ó ł S z k ó ł  N r  2
os. Słoneczne 45
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel.: 41 263-17-33  -  Fax: 41 263-07-85
e-mail:
zsnr2@budowlanka.net.pl   www.budowlanka.net.pl

 

ÓSMOKLASISTO!

 

·        Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się elektronicznie poprzez założenie profilu na stronie:  https://nabor.pcss.pl/powiatostrowiecki/szkolaponadpodstawowa/start

·        Po zalogowaniu zapisz swój login i hasło!

·        Pamiętaj! Zakładasz tylko jeden profil, na którym możesz wybrać kilka szkół lub kilka kierunków w jednej szkole!

·        Wydrukuj wniosek. Tylko 1 szt.!

·        Podpisany wniosek należy dostarczyć do szkoły
(z pierwszej preferencji!) do 20 czerwca 2022 r.

·        Pamiętaj, że wniosek kierujesz tylko do szkoły pierwszego wyboru!

·        Do 13 lipca dostarcz do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

·        21 lipca zaloguj się na swój profil i sprawdź wstępne wyniki rekrutacji

·       Do 29 lipca dostarcz do szkoły oryginalne dokumenty aby potwierdzić wolę nauki w szkole.

·       Dostarcz również kartę zdrowia oraz 1 zdjęcie.

·         1 sierpnia sprawdź na swoim profilu wyniki rekrutacji.

 

masz pytania?

zadzwoń 41 2631733

lub napisz zsnr2@budowlanka.net.pl

 

Życzymy powodzenia! J