INFORMACJE DLA KANDYDATÓW


REGULAMIN REKRUTACJI 2024/2025

LOGOWANIE DLA KANDYDATÓW

NASZE KIERUNKI

ÓSMOKLASISTO!

 

·        Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się elektronicznie poprzez założenie profilu na stronie:  https://nabor.pcss.pl/powiatostrowiecki/szkolaponadpodstawowa/start

 

·        Po zalogowaniu zapisz swój login i hasło!

·        Pamiętaj! Zakładasz tylko jeden profil, na którym możesz wybrać kilka szkół lub kilka kierunków w jednej szkole!

·        Wydrukuj wniosek!

·        Podpisany wniosek należy dostarczyć do szkoły
(z pierwszej preferencji!) do 21 czerwca 2023 r.

·        Pamiętaj, że wniosek kierujesz tylko do szkoły pierwszego wyboru!

·        Do 12 lipca dostarcz do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

·        20 lipca zaloguj się na swój profil i sprawdź wstępne wyniki rekrutacji

·       Do 27 lipca dostarcz do szkoły oryginalne dokumenty aby potwierdzić wolę nauki w szkole.

·       Dostarcz również kartę zdrowia oraz 1 zdjęcie.

·         28 lipca sprawdź na swoim profilu wyniki rekrutacji.

 

masz pytania?

zadzwoń 41 2631733

lub napisz zsnr2@budowlanka.net.pl

 

Życzymy powodzenia! J