3TBR
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 dok_bud-1/2 MR 5 j.ros_2-2/3 #R3g 2 w_rob_kb-1/3 w1
w_rob_kb-2/3 BI w2
dz_gosp-3/3 KO 7
mat KW 4 j.niem_2-1/3 7
j.niem_z-3/3 #N3g 5
2 7:50- 8:35 t_rob_k_bud-1/2 IS 5
p_rek-2/2 8
pos_dok_bud-1/2 MR 6
p_kam_rek-2/2 MM 5
w_rob_kb-1/3 w1
w_rob_kb-2/3 BI w2
r_kam_rek-3/3 KH 6
mat_r KW 4 kosz_rkb-1/2 IS 5
j.angielski-2/2 KT 3
3 8:40- 9:25 wf-1/2 BK g2
a_kamp_rek-2/2 MM 8
u_hist_ sp RN 8 w_rob_kb-1/3 w1
w_rob_kb-2/3 BI w2
r_kam_rek-3/3 KH 6
zaj_ wych MM 4 t_rob_k_bud-1/2 IS 5
p_rek-2/2 7
4 9:30-10:15 j.ang_r-1/2 7
j_ang_zaw-2/2 KT 8
kosz_rkb-1/2 IS 5
wf-2/2 BK g1
w_rob_kb-1/3 w1
w_rob_kb-2/3 BI w2
r_kam_rek-3/3 KH 6
wf-1/2 BK g3
j.angielski-2/2 KT 3
t_rob_k_bud-1/2 IS 5
p_rek-2/2 7
5 10:30-11:15 j.ang_r-1/2 7
j_ang_zaw-2/2 KT 8
j.angielski-1/2 7
wf-2/2 BK g1
w_rob_kb-1/3 w1
w_rob_kb-2/3 BI w2
r_kam_rek-3/3 KH 6
wf-1/2 BK g3
j.angielski-2/2 KT 3
j.polski BZ 4
6 11:20-12:05 mat KW 2 org_kon_rkb-1/2 MB 7
j.ang_r-2/2 KT 5
p_kon_bud-1/2 MR w1
p_kam_rek-2/2 MM 3
org_kon_rkb-1/2 MB 3
wf-2/2 BK g3
u_hist_ sp RN 4
7 12:10-12:55 j.polski BZ 2 j.ang_r-2/2 KT 5 p_kon_bud-1/2 MR w1
a_kamp_rek-2/2 MM 3
rel #re# 3 j.angielski-1/2 7
p_kam_rek-2/2 MM 5
8 13:00-13:45 j.polski BZ 2     rel #re# 3 j.angielski-1/2 7
a_kamp_rek-2/2 MM 5
Drukuj plan
wygenerowano 07.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum