Zajęcia pozalekcyjne:


<< powrót

         W naszej szkole nie ma czasu na nudę. Bogata propozycja zajęć pozalekcyjnych i indywidualne podejście do ucznia umożliwia optymalny rozwój każdego młodego człowieka. Szkoła oferuje młodzieży bardzo dobre warunki do nauki, rozwijania talentów i zainteresowań oraz odpoczynku. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach  edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. . Prowadzone są również dodatkowe zajęcia dla uczniów chcących nadrobić zaległości  w nauce. Uczniowie ostatnich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizują program zajęć pozalekcyjnych przygotowujących ich do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Liczne imprezy, wycieczki, rajdy, wspólne wyjścia do kina i teatru urozmaicają życie szkoły. Okolicznościowe występy rozwijają różnorodne zdolności artystyczne młodzieży. Wszystkie te działania generują i utrwalają nową jakość we wzajemnych relacjach uczniów i nauczycieli. Nowoczesna hala sportowa , zewnętrzne boisko do gier zespołowych,  liczne pozalekcyjne zajęcia sportowe stwarzają świetne warunki do realizacji sportowych pasji.


Zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań
w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

w roku szkolnym 2019/2020

 

L.p.

Rodzaj zajęć

Klasa

Termin

Sala

Prowadzący

1.

Matematyka –
zajęcia wyrównawcze

II TRP

II TB

wtorek

700- 745

6

Urszula Jaworska

2.

Koło matematyczne

II TRP

II TB

piątek

700- 745

6

Urszula Jaworska

3

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego

IV TBO

wtorek

1320- 1405

 

13

Beata Zagórna - Wrzosek

4.

Matematyka –
zajęcia wyrównawcze

I TGB

czwartek
1410 - 1455

 

8

Urszula Jaworska

5.

Koło matematyczne

I TGB

czwartek
700- 745

 

9

Urszula Jaworska

6.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

II TOR

IV TOR

środa
1410 - 1455

 

6

Martyna Mirecka

 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe
w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

w roku szkolnym 2019/2020

 

L.p.

Rodzaj zajęć

Termin

Prowadzący

1.

Piłka siatkowa

środa
1410 - 1530

 

Beata Kępińska

2.

Piłka ręczna/koszykówka

wtorek

1320 - 1430

Krzysztof Wójcik