>> pozostałe kierunki <<


Dobry fach w Twoich rękach!

 

Zapraszamy ósmoklasistów!

  

Z nami nauczysz się:

 

Ø budować i naprawiać sieci i instalacje: wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe i ciepłownicze,

Ø obsługiwać urządzenia i aparaturę kontrolno - pomiarową,

Ø wykonywać przeglądy, oceniać stan i jakość sieci komunalnych,

Ø konserwować i modernizować sieci komunalne oraz sieci sanitarne,

Ø prowadzić własną firmę.

 

Nauka w zawodzie 
monter sieci i instalacji sanitarnych umożliwi Ci:

Ø uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację: 
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

Ø praktyki zawodowe na terenie kraju oraz za granicą,

Ø udział w warsztatach i pokazach branżowych,

Ø kontynuowanie nauki w branżowej szkole II stopnia i zdanie egzaminu maturalnego.

Jako monter sieci i instalacji sanitarnych znajdziesz pracę w:

Ø firmach budowlanych,

Ø firmach i instytucjach zajmujących się eksploatacją budynków,

Ø przedsiębiorstwach komunalnych,

Ø przedsiębiorstwach ciepłowniczych.