Misja szkoły:


           Zespół Szkół Nr 2 jest bezpieczną i przyjazną dla ucznia szkołą ponadgimnazjalną, występującą z ofertą do wszystkich absolwentów gimnazjum bez względu na ich dotychczasowe osiągnięcia. Oferujemy młodzieży atrakcyjne kierunki kształcenia zapewniające sukces zawodowy na unijnym rynku pracy.

Podstawowe reguły jakimi kieruje się nasza szkoła:

  • uczeń jest dla nas najważniejszy

  • uczymy i wychowujemy w ścisłej współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami zgodnie z ich oczekiwaniami i ambicjami

  • uwzględniamy zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju każdemu z nich

  • kształtujemy pozytywny stosunek do podnoszenia kwalifikacji i umiejętnego planowania kariery zawodowej

  • elastycznie reagujemy na zapotrzebowanie rynku pracy

  • wychowujemy w duchu patriotyzmu obywateli Europy i świata

 


nowa hala sportowa:
 


wielofunkcyjne boisko sportowe:
 


siłownia:
 


nowoczesne pracownie:
 

 

 


obszerna biblioteka:
 


ogólnodostępne centrum multimedialne: