Pedagodzy


mgr Jacek Farys - dyrektor szkoły
 
mgr Urszula Jaworska - wicedyrektor szkoły
 
mgr inż. Wojciech Połaniecki - kierownik szkolenia praktycznego
 
 1. Bajerczak Małgorzata - zawodowe przedmioty budowlane

 2. Barańska - Matyjasek Teresa - język polski / WOK

 3. Ks. Bąk Dominik - religia

 4. Bąk Mirosław - praktyczne przedmioty budowlane

 5. Bielak Michał - praktyczne przedmioty budowlane

 6. Cichoń Karolina – zajęcia rewalidacyjne

 7. Cieślik Agata – język niemiecki

 8. Dymanowski Tomasz - wychowanie fizyczne

 9. Farys Jacek - wychowanie fizyczne

 10. Gaweł- Kepel Grażyna -matematyka

 11. Gawlik Edyta - język angielski

 12. Gierada Henryk - praktyczne przedmioty budowlane

 13. Greszczyńska Marta - bibliotekarz

 14. Grzegorczyk Bogdan - praktyczne przedmioty budowlane

 15. Grzywacz-Czarnecka Anna - zawodowe przedmioty poligraficzne

 16. Hevalo Małgorzata - bibliotekarz

 17. Hoyer Krzysztof - zawodowe przedmioty poligraficzne / zawodowe przedmioty z zakresu reklamy

 18. Jaworska Urszula – matematyka

 19. Karczewski Wojciech - praktyczne przedmioty budowlane

 20. Kępińska Beata - wychowanie fizyczne / biologia

 21. Kot Beata - geografia / przedsiębiorczość

 22. Krupińska Beata – chemia

 23. Kwiatkowska Justyna - religia

 24. Kwietniowska Anna - matematyka / zawodowe przedmioty informatyczne

 25. Łapińska Iwona - język niemiecki / zawodowe przedmioty z zakresu reklamy

 26. Łuczak Dariusz - zawodowe przedmioty poligraficzne

 27. Majos Konrad – zawodowe przedmioty poligraficzne

 28. Maleszak Dorota - matematyka

 29. Mirecka Martyna - zawodowe przedmioty z zakresu reklamy

 30. Niedziela Roman - historia / edukacja dla bezpieczeństwa / WOS

 31. Połaniecki Wojciech - praktyczne przedmioty budowlane

 32. Rutkowski Maciej - paktyczne przedmioty budowlane

 33. Sachno Hanna – edukacja dla bezpieczeństwa / język rosyjski

 34. Sławińska Ewelina - język angielski

 35. Staruch Iwona - zawodowe przedmioty budowlane

 36. Szymańska – Broś Sylwia - plastyka

 37. Taras Katarzyna – język angielski

 38. Tarnowska Małgorzata - język angielski

 39. Tokarz Paweł - zawodowe przedmioty geodezyjne

 40. Tokarz Zofia - zawodowe przedmioty geodezyjne

 41. Wójcik Krzysztof - wychowanie fizyczne

 42. Zagórna -Wrzosek Beata - język polski

 43. Zając Andrzej - informatyka / wychowanie fizyczne

 44. Ziółkowska - Raban Hanna - pedagog szkolny / doradca zawodowy

 45. Zybała Kazimierz - fizyka