REGULAMIN BIBLIOTEKI:


<< powrót

  1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Jednorazowo wypożyczamy 4 książki na okres jednego miesiąca. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można prolongować wypożyczenie.
  3. Słuchacz, który nie odda w terminie wypożyczonej książki, nie może korzystać

z księgozbioru bibliotecznego.

  1. Czytelnik zobowiązany jest szanować wypożyczone książki.
  2. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę musi odkupić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
  3. Na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego każdy czytelnik powinien zwrócić wypożyczone książki.
  4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism słuchacz może korzystać tylko na miejscu

w czytelni.

  1. W bibliotece obowiązuje cisza , zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

i spożywania posiłków.

Regulamin czytelni internetowej:

1.      Uczniowie i pracownicy szkoły mogą w bibliotece skorzystać z:

o    internetu [tylko do poszukiwań źródłowych prowadzonych w celach edukacyjnych],

o    licencjonowanych programów zainstalowanych w komputerze.

2.      Zabrania się:

o    dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach,

o    wgrywania własnych programów,

o    korzystania z czatów, zakupów itp. usług internetowych oraz komputerów

w celach zarobkowych,

o    naruszania praw autorskich twórców lub dystrybutorów oprogramowania

 i danych.

3.      Przed przystąpieniem do pracy na stanowisku komputerowym należy:

o    wpisać się do zeszytu odwiedzin,

o    sprawdzić komputer i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w jego pracy,

o    każdy użytkownik odpowiada za stan używanego sprzętu.

4.      Opracowywany materiał można zapisać na nośniku elektronicznym.

5.      W przypadku dużej liczby użytkowników czas pracy przy komputerze ogranicza się

do 1 godziny.

6.      Na stanowiska komputerowe nie wolno wnosić okryć wierzchnich oraz napojów

i jedzenia.

7.      W przypadku naruszenia obowiązujących zasad dyżurny bibliotekarz ma prawo natychmiast przerwać sesję użytkownika.