Samorząd Zespołu Szkół Nr 2


Rok szkolny 2022/2023

Skład samorządu uczniowskiego:
Przewodniczący: Wiktor Podgajny 4TGB,
Zastępcy przewodniczącego: Bartosz Szczepaniak 4TRP, Klaudia Soboń 3TPR
Sekretarz: Krzysztof Szwagierczak 2TGP
Skarbnik: Lena Adamska 2TBR

 


Rok szkolny 2019/2020

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Julia Soboń
Zastępcy przewodniczącej: Julia Wilegus, Wiktoria Susfał
Członkowie: Amelia Leśkiewicz, Laura Bojek, Łukasz Wyrębkiewicz

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 

Zadania

Formy realizacji

Data realizacji

Uwagi

Organizacja pracy:

Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2019/2020

Spotkanie z Radą SU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu na nowy rok szkolny

wrzesień 2019

 

Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU

Prowadzenie gabloty informacyjnej

cały rok

 

Systematyczne spotkania SU

raz w miesiącu przez cały rok

 

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

cały rok

 

Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły. Sprawozdania z działalności w semestrze pierwszym i drugim.

cały rok

 

Działania organizacyjne

Udział w uroczystościach szkolnych - pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu

cały rok

 

Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły, opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły w prawie skreśleń i dni wolnych od zajęć lekcyjnych

cały rok

 

Pomoc pierwszakom w adaptacji w nowej szkole

wrzesień 2019

 

Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi

Spotkania Rady SU z klasowymi

raz w miesiącu, przez cały rok

 

Zapoznanie samorządów klasowych z planem pracy SU, regulaminami, statutem szkoły

wrzesień/

październik 2019

 

Imprezy szkolne stałe:

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Zorganizowanie demokratycznych wyborów

wrzesień 2019

 

Otrzęsiny klas pierwszych

Akcja z grami i zabawami dla pierwszoklasistów

wrzesień 2019

 

Halloween

Akcja, konkurs na najstraszniejszą dynię i kostium

październik 2019

 

Mikołajki

Akcja, odwiedziny Mikołaja

grudzień 2019

 

Wigilie szkolne

Zorganizowanie wigilii klasowych

grudzień 2019

 

Walentynki

Akcja, poczta walentynkowa

luty 2020

 

Pierwszy Dzień Wiosny

Akcja z grami i zabawami

marzec 2020

 

Wielkanoc

Okolicznościowe życzenia świąteczne

marzec 2020

 

Pożegnanie klas maturalnych

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego - przygotowanie i pomoc w jego przeprowadzeniu

kwiecień 2020

 

Dzień Otwarty Szkoły

Pomoc w organizacji Dnia Otwartego, spotkanie z gimnazjalistami

kwiecień 2020

 

Pozostałe imprezy:

Praca na rzecz szkoły

Prowadzenie gabloty informacyjnej

cały rok

 

Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

cały rok

 

 

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych

cały rok

 

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i rówieśniczym

Spotkania z gimnazjalistami

cały rok

 

Udział w targach edukacyjnych

cały rok

 

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych, na terenie miasta i powiatu Ostrowca Świętokrzyskiego

cały rok

 

Spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, policji i innych instytucji

w miarę możliwości

 

Dbanie o własny rozwój

Spotkania z absolwentami Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz przedstawicielami wyższych uczelni

w miarę możliwości

 

Udział w akcjach charytatywnych

Wpieranie pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu

cały rok

 

 


rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący: Małgorzata Podczasi
Zastępca przewodniczącego: Damian Czerwiński, Krzysztof Barański
Skarbnik: Julia Soboń
Sekretarz: Amelia Leśkiewicz

Członkowie
: Weronika Rumian, Amelia Słowińska, Kacper Dugiel

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 

Zadania

Formy realizacji

Data realizacji

Uwagi

Organizacja pracy:

Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2018/2019

Spotkanie z Radą SU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu na nowy rok szkolny

wrzesień 2018

 

Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU

Prowadzenie gabloty informacyjnej

cały rok

 

Systematyczne spotkania SU

raz w miesiącu przez cały rok

 

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

cały rok

 

Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły. Sprawozdania z działalności w semestrze pierwszym i drugim.

cały rok

 

Działania organizacyjne

Udział w uroczystościach szkolnych - pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu

cały rok

 

Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły, opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły w prawie skreśleń i dni wolnych od zajęć lekcyjnych

cały rok

 

Pomoc pierwszakom w adaptacji w nowej szkole

wrzesień 2018

 

Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi

Spotkania Rady SU z klasowymi

raz w miesiącu, przez cały rok

 

Zapoznanie samorządów klasowych z planem pracy SU, regulaminami, statutem szkoły

wrzesień/

październik 2018

 

Imprezy szkolne stałe:

Kiermasz książek

Zorganizowanie kiermaszu książek

wrzesień 2018

 

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Zorganizowanie demokratycznych wyborów

wrzesień 2018

 

Otrzęsiny klas pierwszych

Akcja z grami i zabawami dla pierwszoklasistów

wrzesień 2018

 

Halloween

Akcja, konkurs na najstraszniejszą dynię i kostium

październik 2018

 

Mikołajki

Akcja, odwiedziny Mikołaja

grudzień 2018

 

Wigilie szkolne

Zorganizowanie wigilii klasowych

grudzień 2018

 

Walentynki

Akcja, poczta walentynkowa

luty 2019

 

Pierwszy Dzień Wiosny

Akcja z grami i zabawami

marzec 2019

 

Wielkanoc

Okolicznościowe życzenia świąteczne

marzec 2019

 

Pożegnanie klas maturalnych

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego - przygotowanie i pomoc w jego przeprowadzeniu

kwiecień 2019

 

Dzień Otwarty Szkoły

Pomoc w organizacji Dnia Otwartego, spotkanie z gimnazjalistami

kwiecień 2019

 

Pozostałe imprezy:

Praca na rzecz szkoły

Prowadzenie gabloty informacyjnej

cały rok

 

Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

cały rok

 

 

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych

cały rok

 

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i rówieśniczym

Spotkania z gimnazjalistami

cały rok

 

Udział w targach edukacyjnych

cały rok

 

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych, na terenie miasta i powiatu Ostrowca Świętokrzyskiego

cały rok

 

Spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, policji i innych instytucji

w miarę możliwości

 

Dbanie o własny rozwój

Spotkania z absolwentami Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz przedstawicielami wyższych uczelni

w miarę możliwości

 

Udział w akcjach charytatywnych

Wpieranie pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu

cały rok

 

 

 


rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący: Izabela Letkiewicz
Zastępca przewodniczącego: Michał Wtorkowski, Izabela Kućma
Skarbnik: Karolina Kania
Sekretarz: Julia Soboń

Członkowie: Oliwia Kuzka, Daniel Pawełczak, Kamil Zając, Martyna Witkowska, Patryk Reginia

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Zadania

Formy realizacji

Data realizacji

Organizacja pracy:

Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2017/2018

Spotkanie z Radą SU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu na nowy rok szkolny

wrzesień 2017

Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU

Prowadzenie gabloty informacyjnej

cały rok

Systematyczne spotkania SU

raz w miesiącu przez cały rok

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

cały rok

Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły. Sprawozdania z działalności w semestrze pierwszym i drugim.

cały rok

Działania organizacyjne

Udział w uroczystościach szkolnych - pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu

cały rok

Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły, opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły w prawie skreśleń i dni wolnych od zajęć lekcyjnych

cały rok

Pomoc pierwszakom w adaptacji w nowej szkole

wrzesień 2017

Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi

Spotkania Rady SU z klasowymi

raz w miesiącu, przez cały rok

Zapoznanie samorządów klasowych z planem pracy SU, regulaminami, statutem szkoły

wrzesień/

październik 2017

Imprezy szkolne stałe:

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Zorganizowanie demokratycznych wyborów

wrzesień 2017

Otrzęsiny klas pierwszych

Akcja z grami i zabawami dla pierwszoklasistów

wrzesień 2017

Halloween

Akcja, konkurs na najstraszniejszą dynię i kostium

październik 2017

Mikołajki

Akcja, odwiedziny Mikołaja

grudzień 2017

Wigilie szkolne

Zorganizowanie wigilii klasowych

grudzień 2017

Walentynki

Akcja, poczta walentynkowa

luty 2018

Pierwszy Dzień Wiosny

Akcja z grami i zabawami

marzec 2018

Wielkanoc

Okolicznościowe życzenia świąteczne

marzec 2018

Pożegnanie klas maturalnych

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego - przygotowanie i pomoc w jego przeprowadzeniu

kwiecień 2018

Dzień Otwarty Szkoły

Pomoc w organizacji Dnia Otwartego, spotkanie z gimnazjalistami

kwiecień 2018

Pozostałe imprezy:

Praca na rzecz szkoły

Prowadzenie gabloty informacyjnej

cały rok

Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

cały rok

 

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych

cały rok

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i rówieśniczym

Spotkania z gimnazjalistami

cały rok

Udział w targach edukacyjnych

cały rok

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych, na terenie miasta i powiatu Ostrowca Świętokrzyskiego

cały rok

Spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, policji i innych instytucji

w miarę możliwości

Dbanie o własny rozwój

Spotkania z absolwentami Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz przedstawicielami wyższych uczelni

w miarę możliwości

Udział w akcjach charytatywnych

Wpieranie pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu

cały rok


rok szkolny 2015/2016


Przewodniczący: Klepacki Adrian III TI
Zastępca przewodniczącego: Puchała Michał III TI, Biernat Anita II TOR
Skarbnik: Ruszkiewicz Natalia II TOR
Sekretarz: Chmielewska Daria I TG/I


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Lp.

Plan pracy

Uwagi

1.

Udział Pocztu Sztandarowego w rozpoczęciu roku Szkolnego 2014/2015

Wrzesień

2.

Wybór Samorządu Uczniowskiego.

Wrzesień

3.

Otrzęsiny klas pierwszych.

Wrzesień

4.

Giełda Podręczników

Wrzesień

5.

Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół Nr 2.

Październik

6.

Akcje charytatywne (WOŚP-góra grosza; sprzedaż ciast, zbiórka makulatury i zakrętek plastikowych)

Cały rok

7.

Prowadzenie Informatora Samorządu Uczniowskiego.

Cały rok

8.

Prowadzenie gazetki szkolnej

Cały rok

9.

Opiniowanie decyzji Pana Dyrektora w sprawie skreśleń i dni wolnych od zajęć lekcyjnych.

Cały Rok

10.

Halloween

Listopad

11.

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach Dnia Niepodległości.

Listopad

12.

Mikołajki szkolne

Grudzień

13.

Udział Samorządu Uczniowskiego w wigilii szkolnej.

Grudzień

14.

Walentynki Szkolne

Luty

15.

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach pożegnania klas maturalnych.

Kwiecień

16.

Dni Otwarte Szkoły.

Maj

17.

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach święta 3 Maja.

Maj

18.

Dzień dziecka – konkursy, gry, zabawy. 

Czerwiec

19.

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach pożegnania klas Zawodowych.

Czerwiec

20.

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach zakończenia roku szkolnego.

Czerwiec

21.

Udział Pocztu Sztandarowego w Uroczystościach Powiatowych upamiętniających różne wydarzenia historyczne. 

Cały Rok


rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Lp.

Plan pracy

Uwagi

 

Udział Pocztu Sztandarowego w rozpoczęciu roku Szkolnego 2014/2015

Wrzesień

 

Wybór Samorządu Uczniowskiego.

Wrzesień

 

Otrzęsiny klas pierwszych.

Wrzesień

 

Giełda Podręczników

Wrzesień

 

Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół Nr 2.

Październik

 

Akcje charytatywne(WOŚP-góra grosza; sprzedaż ciast, zbiórka makulatury i zakrętek plastikowych)

Cały rok

 

Prowadzenie Informatora Samorządu Uczniowskiego.

Cały rok

 

Prowadzenie gazetki szkolnej

Cały rok

 

Opiniowanie decyzji Pana Dyrektora w sprawie skreśleń i dni wolnych od zajęć lekcyjnych.

Cały Rok

 

Klub filmowy

Cały rok

 

Halloween

Listopad

 

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach Dnia Niepodległości.

Listopad

 

Mikołajki szkolne

Grudzień

 

Udział Samorządu Uczniowskiego w wigilii szkolnej.

Grudzień

 

Walentynki Szkolne

Luty

 

Dzień kobiet w Zespole Szkół Nr 2; Wybory Mistera i Miss szkoły

Marzec

 

I dzień wiosny – gry i zabawy

Marzec

 

Dni Otwarte Szkoły.

Kwiecień

 

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach pożegnania klas maturalnych.

Kwiecień

 

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach święta 3 Maja.

Maj

 

Dzień dziecka – konkursy, gry, zabawy. 

Czerwiec

 

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach pożegnania klas Zawodowych.

Czerwiec

 

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach zakończenia roku szkolnego.

Czerwiec

 

Funkcja

Imię

Nazwisko

Klasa

Przewodniczący

Ksenia

Sałapa

III Tg

Zastępca

Justyna

Wawrzycka

III Tb

Zastępca

Justyna

Krzak

III Tg

Zastępca

Michał

Puchała

II Ti

Skarbnik

Karolina

Sadkowska

III Tg

Sekretarz

Adrian

Klepacki

II Ti

Członek

Karol

Marzec

I Tb

Członek

Natalia

Ruszkiewicz

I Tor

Członek

Anita

Biernat

I Tor

Członek

Mateusz

Jabloński

II Tor

Członek

Norbert

Kaptur

III Tg

Członek

Karolina

Turek

III Tg

Członek

Marek

Klatt

II Tb

Członek

Tomasz

Wojtas

I Ti

Członek

Mateusz

Szewczyk

I Ti

Członek

Estera

Cybulska

III Tg

Członek

Paweł

Sieniek

I Tb


 


rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Lp.

Plan pracy

Uwagi

 1.  

Udział Pocztu Sztandarowego w rozpoczęciu roku Szkolnego 2012/2013

Wrzesień

 1.  

Wybór Samorządu Uczniowskiego.

Wrzesień

 1.  

Otrzęsiny klas pierwszych.

Wrzesień

 1.  

Giełda Podręczników

Wrzesień

 1.  

Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół Nr 2.

Październik

 1.  

Akcje charytatywne

Cały rok

 1.  

Prowadzenie Informatora Samorządu Uczniowskiego.

Cały rok

 1.  

Opiniowanie decyzji Pana Dyrektora w sprawie skreśleń i dni wolnych od zajęć lekcyjnych.

Cały Rok

  Dzień Profilaktyki Szkolnej Listopad
 1.  

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach Dnia Niepodległości.

Listopad

 1.  

Mikołajki szkolne

Grudzień

 1.  

Udział Samorządu Uczniowskiego w wigilii szkolnej.

Grudzień

 1.  
Targi edukacyjno-promocyjne szkoły Styczeń
 1.  

Walentynki Szkolne.

Luty

 1.  

Dzień kobiet w Zespole Szkół Nr 2

Marzec

 1.  

I dzień wiosny w szkole - Wybory Miss "Budowlanki"

Marzec

 1.  

Dni Otwarte Szkoły.

Kwiecień

 1.  

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach pożegnania klas maturalnych.

Kwiecień

 1.  
  Maj
 1.  

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach święta 3 Maja.

Maj

 1.  

Dzień dziecka – konkursy, gry, zabawy. 

Czerwiec

21.

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach pożegnania klas Zawodowych.

Czerwiec

22.

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach zakończenia roku szkolnego.

Czerwiec

 


rok szkolny 2012/2013PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
 

Lp.

Plan pracy

Uwagi

 1.  

Udział Pocztu Sztandarowego w rozpoczęciu roku Szkolnego 2012/2013

Wrzesień

 1.  

Wybór Samorządu Uczniowskiego.

Wrzesień

 1.  

Otrzęsiny klas pierwszych.

Wrzesień

 1.  

Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół Nr 2.

Październik

 1.  

Akcje charytatywne.

Cały rok

 1.  

Prowadzenie Informatora Samorządu Uczniowskiego.

Cały rok

 1.  

Opiniowanie decyzji Pana Dyrektora w sprawie skreśleń i dni wolnych od zajęć lekcyjnych.

Cały rok

 1.  

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach Dnia Niepodległości.

Listopad

 1.  

Wróżby Andrzejkowe

Listopad

 1.  

Mikołajki szkolne

Grudzień

 1.  

Udział Samorządu Uczniowskiego w wigilii szkolnej.

Grudzień

 1.  

Targi Szkolne WSBiP

Styczeń

 1.  

Walentynki Szkolne.

Luty

 1.  

Dzień kobiet w Zespole Szkół Nr 2 - Wybory Miss Szkoły.

Marzec

 1.  

I dzień wiosny w szkole.

Marzec

 1.  

Wielkanocne szaleństwo.

Marzec

 1.  

Dni Otwarte Szkoły.

Kwiecień

 1.  

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach pożegnania klas maturalnych.

Kwiecień

 1.  

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach święta 3 Maja.

Maj

 1.  

Dzień dziecka – konkursy, gry, zabawy. 

Czerwiec

 1.  

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach pożegnania klas Zawodowych.

Czerwiec

 1.  

Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach zakończenia roku szkolnego.

Czerwiec