<<powrót

Instrukcja logowania

1. Niniejsza instrukcja przedstawia logowanie do trzech różnych narzędzi nauczania on-line w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Dotyczy ona:
  a) E-Dziennika Vulcan
  b) Platformy Microsoft 365 (w tym OneDrive)
  c) Microsoft Teams

3. Logowania można dokonać na dwa sposoby:

ze strony startowej budowlanka.net.pl
 

 


lub bezpośrednio ze stron:

E-Dziennik Vulcan
https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatostrowiecki

Microsoft 365
https://www.office.com

Microsoft Teams
https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software
 

4. Logowanie do E-Dziennika Vulcan odbywa się za pomocą dotychczasowego loginu oraz hasła (bez zmian).

5. Logowanie do Platformy Microsoft 365 i Microsoft Teams odbywa się
za pomocą wspólnego loginu i hasła (to samo konto dla obydwu programów).

6. Login do Platformy Microsoft 365 i Microsoft Teams składa się z imienia
i nazwiska pisanego łącznie przyrostkiem @budowlanka2020.onmicrosoft.com

7. Loginy dotyczące nazwisk dwuczłonowych skracane są do pierwszego nazwiska.

8. Przykład sposobu logowania (MS-Teams lub MS Office 365):

 

składnia loginu:

imię+nazwisko+@budowlanka2020.onmicrosoft.com

przykład loginu:

jankowalski@budowlanka2020.onmicrosoft.com

 

9. Zaleca się pisanie loginów małymi literami.

10. Loginy nie posiadają polskich znaków.

11. Hasło startowe dla wszystkich uczniów to: uczen2@2@

12. Hasło startowe jest identyczne dla wszystkich użytkowników i służy
do ustalenia hasła właściwego (po pierwszym zalogowaniu się).

13. Każdy sam powinien ustalić hasło właściwe, zapamiętać je i nie udostępniać nikomu (hasło powinno spełniać wymogi bezpiecznego hasła).

14. Nie należy logować się za pomocą własnych dotychczasowych prywatnych adresów e-mial lub samemu próbować zakładać konto.

15. Administrowanie systemem MS-Teams 2022/2023:

Krzysztof Hoyer
krzysztofhoyer@gmail.com
Anna Kwietniowska
annakwietniowska@o2.pl
Konrad Majos
kmajo@interia.pl
- 1TGP
- 2TBR
- 3TBR
- 4TRP
- absolwenci
- nauczyciele

 

- 1TP
- 1TR
- 2TGP
- 2mrw
- 4TBR

- 1mrw
- 1TB
- 3mrw
- 3TGP
- 4TP
- 4TGB