<<powrót

KONTA UCZNIÓW
OFFICE 365 i MS TEAMS
ZAKŁADANE
SĄ NA PROŚBĘ UCZNIA!

(podanie imienia, nazwiska i klasy)

Instrukcja logowania

 

1. Niniejsza instrukcja przedstawia logowanie do trzech różnych narzędzi nauczania on-line w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Dotyczy ona:
  a) E-Dziennika Vulcan
  b) Platformy Microsoft 360
  c) Microsoft Teams

3. Logowania można dokonać na dwa sposoby:

ze strony startowej budowlanka.net.pl
 

 


lub z poniższych stron producentów oprogramowania

E-Dziennik Vulcan
https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatostrowiecki

Microsoft 365
https://www.office.com

Microsoft Teams
https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software
 

4. Logowanie do E-Dziennika Vulcan odbywa się za pomocą dotychczasowego loginu oraz hasła (bez zmian).

5. Logowanie do Platformy Microsoft 360 i Microsoft Teams odbywa się
za pomocą wspólnego loginu i hasła (to samo konto dla obydwu programów).

6. Login do Platformy Microsoft 360 i Microsoft Teams składa się z imienia
i nazwiska pisanego łącznie przyrostkiem @budowlanka2020.onmicrosoft.com

7. Loginy dotyczące nazwisk dwuczłonowych skracane są do pierwszego nazwiska.

8. Przykład sposobu logowania (MS-Teams lub MS Office 365):

 

składnia loginu:

imię+nazwisko+@budowlanka2020.onmicrosoft.com

przykład loginu:

jankowalski@budowlanka2020.onmicrosoft.com

 

9. Zaleca się pisanie loginów małymi literami.

10. Loginy nie posiadają polskich znaków.

11. Hasło startowe dla wszystkich uczniów to: uczen2@2@

12. Hasło startowe jest identyczne dla wszystkich użytkowników i służy
do ustalenia hasła właściwego (po pierwszym zalogowaniu się).

13. Każdy sam powinien ustalić hasło właściwe, zapamiętać je i nie udostępniać nikomu (hasło powinno spełniać wymogi bezpiecznego hasła).

14. Nie należy logować się za pomocą własnych dotychczasowych prywatnych adresów e-mial lub samemu próbować zakładać konto.

15. W razie problemów w logowaniu proszę kontakt krzysztofhoyer@o2.pl
lub poprzez e-dziennik vulcan.