>> pozostałe kierunki <<


Bądź architektem swojej przyszłości!

Zapraszamy ósmoklasistów

  Z nami nauczysz się:

 • wykonywać projekty w programie AutoCad,

 • organizować i prowadzić roboty budowlane,

 • sprawować nadzór budowlany,

 • sporządzać kosztorysy,

 • prowadzić własną firmę.

 

Nauka w zawodzie 
Technik budownictwa umożliwi Ci:

 •  zdobycie tytułu technika budownictwa,

 • uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje: 
  BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych
  oraz sporządzanie kosztorysów

 • zdanie egzaminu maturalnego,

 • kontynuowanie nauki na studiach wyższych,

 • praktyki zawodowe na terenie kraju oraz za granicą,

 • udział w warsztatach i pokazach branżowych.

Jako technik budownictwa
znajdziesz pracę w:

 • biurach projektowych,

 • przedsiębiorstwach budowlanych,

 • laboratoriach,

 • państwowym nadzorze budowlanym,

 • firmach handlowo – usługowych branży budowlanej.