>> pozostałe kierunki <<


 Zmierz się z marzeniami!

 

Zapraszamy ósmoklasistów! 
 

  Z nami nauczysz się:

 

Ø pracować z geodezyjnymi programami graficznymi,

Ø tworzyć systemy informacji przestrzennej,

Ø posługiwać się nowoczesnym sprzętem geodezyjnym,

Ø obsługiwać inwestycje budowlane i drogowe,

Ø prowadzić własną firmę.

 

Nauka w zawodzie 
Technik geodeta umożliwi Ci:

Ø zdobycie tytułu technika geodeta,

Ø uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje: 
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Ø zdanie egzaminu maturalnego,

Ø kontynuowanie nauki na studiach wyższych,

Ø praktyki zawodowe na terenie kraju oraz za granicą,

Ø udział w warsztatach i pokazach branżowych.

 


Jako technik geodeta znajdziesz pracę w:

 

Ø biurach projektowych dróg i obiektów mostowych,

Ø firmach geodezyjnych i kartograficznych,

Ø organach administracji państwowej i samorządowej.

 

PATRONAT:
Wydział Geodezji i Kartografii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.,
we współpracy z AGH w Krakowie.