>> pozostałe kierunki <<

na rok szkolny 2020/2021 szkoła nie prowadzi naboru na tym kierunku


Zdobądź zawód z perspektywami!

Znalezione obrazy dla zapytania inzynieria sanitarna

 Zapraszamy ósmoklasistów!

  

Z nami nauczysz się:

Ø projektować instalacje wodociągowe, grzewcze i wentylacyjno – klimatyzacyjne,

Ø prowadzić dokumentację budowlaną,

Ø sporządzać kosztorysy robót,

Ø prowadzić własną firmę.

 

Nauka w zawodzie 
Technik inżynierii sanitarnej umożliwi Ci:

Ø zdobycie tytułu technika inżynierii sanitarnej,

Ø uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje: 
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych,

Ø zdanie egzaminu maturalnego,

Ø kontynuowanie nauki na studiach wyższych,

Ø praktyki zawodowe na terenie kraju oraz za granicą,

Ø udział w warsztatach i pokazach branżowych.

Podobny obraz

Jako technik inżynierii sanitarnej
znajdziesz pracę w:

Ø firmach budowlanych,

Ø w firmach i instytucjach zajmujących się eksploatacją budynków,

Ø przedsiębiorstwach komunalnych,

Ø przedsiębiorstwach ciepłowniczych,

Ø biurach projektowych i konsultingowych.