Aktualne wydarzenia z życia szkoły
>> archiwalne wydarzenia <<

 


Rajd IntegracyjnyW piątek, 22 września odbył się integracyjny rajd klas pierwszych „Budowlanki”. Uczniowie wraz
z opiekunami wyruszyli o godz. 9.00 w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin”. Tego dnia wszystkim towarzyszył dobry humor i pozytywne nastawienie. Po przejściu urokliwej trasy, spotkaliśmy się na polanie, gdzie starsi koledzy i koleżanki z Samorządu Szkoły przygotowali mnóstwo ciekawych konkurencji, w których mieli rywalizować uczniowie klas pierwszych.
Po zakończeniu ostatniej konkurencji Pan Dyrektor Jacek Farys ogłosił zwycięzców, podkreślając, że w tych zawodach nie ma przegranych, bo najważniejszy jest wspólnie spędzony czas i dobra zabawa. Następnie uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie pasowani przez Pana Dyrektora na uczniów Zespołu Szkół nr 2. Po wielu zabawach i wyzwaniach przed którymi stanęli pierwszoklasiści wszyscy wzięli udział w integracyjnym ognisku. Pogoda nas nie zawiodła, wszyscy wróciliśmy do domów troszkę zmęczeni, ale zadowoleni. /EGNarodowe czytanie w "Budowlance"

22 września społeczność Zespołu Szkół nr 2 włączyła się w akcję „Narodowe Czytanie 2023”. To już dwunasta odsłona tego wydarzenia pod patronatem Pary Prezydenckiej. Głównym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz pragnienie by literatura narodowa stała się obecna w życiu każdego człowieka. W tym roku lekturą ,,Narodowego Czytania” jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Dzieło pisarki ze względu na plastyczne opisy, wyrazistych bohaterów i swoje patriotyczne przesłanie porównywano do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Wybór „Nad Niemnem” nie jest przypadkowy, ponieważ w 2023 roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, a pisarka w tym utworze ukazuje czasy niepodległościowego zrywu z 1863 r.
Czytanie wybranych fragmentów rozpoczęli Pan Dyrektor Jacek Farys i Pani Wicedyrektor Urszula Jaworska, przybliżając legendę o Janie i Cecylii. Uczennica klasy 3 TGP Joanna Wójtowicz przedstawiła opis dworu szlacheckiego, natomiast opowieść o zbiorowej mogile powstańców z 1863 r. przeczytali uczniowie z klasy 3 TGP – Karolina Olszańska i Tomasz Żuchowski.
Nad przebiegiem tego wydarzenia czuwały Panie nauczycielki: bibliotekarki i polonistki. /DA

 


 Aktywizacja Młodzieży

12 września 2023r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły Aleksandra Sałkowska,Wiktoria Binkiewicz oraz Krzysztof Szwagierczak wzięli udział w spotkaniu
w ramach Programu akywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego. Odbyło się ono w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. Zorganizowane zostało przez Fundację Centrum Europy Lokalnej i skierowane do młodzieży zaangażowanej w życie społeczne szkoły. Współpraca umożliwia uzyskanie grantów na realizację inicjatyw uczniowskich. /EG


Barbara Kosmowska to autorka książek, która jak nikt zna problemy współczesnej młodzieży. W swoich pozycjach porusza tematy: odrzucenia, pierwszej miłości, samotności, kłopotów rodzinnych, rodzinnych tragedii i tajemnic, wchodzenia w dorosłość, goryczy pierwszych rozstań i smaku fałszywej przyjaźni. Każdy z Was znajdzie w tych książkach osobę, z którą będzie mógł się utożsamić.

Odwiedź bibliotekę i sięgnij po polecane propozycje !!!

/Bibliotekarze


WITAMY PIERWSZOKLASISTÓW
W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Może być zdjęciem przedstawiającym 18 osób i ludzie tańczą

Rozpoczęcie roku 20223/2024 już za nami, a dla pierwszoklasistów zaczął się czas poznawania nowych przyjaciół i nowej szkoły. 4 września uczniowie klas pierwszych mieli okazję do spotkania z dyrekcją szkoły, Panem Jackiem Farysem, z-cą dyrektora Panią Urszulą Jaworską, kierownikiem szkolenia praktycznego Panem Wojciechem Połanieckim, gronem pedagogicznym i uczniami klas starszych. Dyrektor Pan Jacek Farys serdecznie przywitał zebranych uczniów i nauczycieli, życzył wszystkim dużo zapału i energii
do podejmowania nowych wyzwań.

W roku szkolnym 2023/2024 naukę w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św. wybrali uczniowie w zawodach : technik budownictwa, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik reklamy oraz w szkole branżowej: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. /AM


Może być zdjęciem przedstawiającym projekt i tekst

Czas na zasłużone wakacje!

 

yghbbyyggyirty pozaszkolnych konkursów przedmiotowych
i tematycznych. Nagrody książkowe otrzymali również uczniowie wyróżniający się wzorową frekwencją na zajęciach szkolnych.

Najwyższe średnie w technikum pięcioletnim osiągnęli:  Klaudia Soboń
(III TBR)
 –  5,59,  Szymon Pożoga (II TBR)  –  5,28 oraz Damian Pożoga
(II TBR)
 – 5,22.

Warto dodać, że Klaudia Soboń po raz kolejny została wytypowana do stypendium Prezesa Rady Ministrów na przyszły rok szkolny.

Najwyższą średnią ocen w szkole  może pochwalić się klasa II TBR,
a najlepszą frekwencją - klasa I TR.

Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor Jacek Farys życzył wszystkim zebranym udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Po części oficjalnej wychowawcy klas wręczyli uczniom świadectwa promocyjne
i ukończenia szkoły. Czas na zasłużone wakacje! Do zobaczenia we wrześniu! /UJ

 


Już wkrótce kolejny wyjazd do Hiszpanii!

W przyszłym roku szkolnym kolejna grupa 30 uczniów Technikum Nr 2 wyjedzie na praktyki do Hiszpanii.

 13 czerwca Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+. Na konkurs wpłynęło ponad 400 wniosków
i tylko 50 trafiło na listę główną. Projekt złożony przez naszą szkołę „Zawodowe szanse z Europą” został wysoko oceniony i zaakceptowany do realizacji.

 W ramach projektu praktyki zawodowe w malowniczej Andaluzji odbędą uczniowie obecnych klas pierwszych i drugich technikum, kształcący się
w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. To już trzeci wyjazd uczniów „Budowlanki” na staże do Hiszpanii. Szkoła systematycznie i skutecznie aplikuje o środki unijne, dzięki którym młodzież poznaje nie tylko europejski rynek pracy, ale również kulturę i historię krajów Unii Europejskiej. /UJ


Nasi uczniowie poszerzają kompetencje

W dniach 1 - 2 czerwca 2023 r. grupa 10 uczniów kształcących się
w zawodach: technik reklamy, technik budownictwa oraz technik geodeta uczestniczyła w bezpłatnym szkoleniu  „Ostrowczanin na swoim”, które zostało zorganizowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego w ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa”  i jest finansowane z funduszy EOG.

Młodzi ludzie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach motywacyjnych oraz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia prawne i praktyczne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Szkolenie to cieszy się wśród naszych uczniów dużym zainteresowaniem, gdyż wielu z nich po uzyskaniu tytułu technika planuje założyć własną firmę i rozpocząć działalność gospodarczą w swoim zawodzie. Duża liczba zajęć praktycznych, współpraca szkoły z lokalnymi firmami branżowymi oraz praktyki zagraniczne w Hiszpanii gwarantują młodzieży dobre przygotowanie zawodowe.

Trzymamy kciuki za młodych przedsiębiorców z Budowlanki!/UJ


Integralia w Budowlance

1 czerwca dzwonek szkolny nie wezwał uczniów na tradycyjne lekcje. W tym dniu społeczność szkolna uczestniczyła w kolejnej edycji przedsięwzięciu, którego celem jest integracja środowiska szkolnego.

 Pan Dyrektor Jacek Farys przekazał symboliczny klucz do szkoły przedstawicielom klas pierwszych: Sylwii Galanty (I TGP) i Alanowi Bogdańskiemu (I TGP), dając sygnał do rozpoczęcia zabawy. Uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami współtworzyli program imprezy, który obejmował między innymi: wyjścia na wycieczki integracyjne, wspólne grillowanie, oglądanie ulubionych filmów czy gra w szachy. Miłośnicy aktywnego wypoczynku uczestniczyli w rozgrywkach w piłce nożnej i siatkowej. Wspólną zabawę umilił dodatkowo słodki poczęstunek.

Miłe chwile profesjonalnie utrwalili na zdjęciach uczniowie kierunku technik reklamy. Najważniejszy w tym dniu był wspólnie spędzony czas i integracja zespołów klasowych. /UJ


Poznajemy hiszpański system kształcenia zawodowego

W dniu 16.05.2023r. w ramach kontroli realizacji celów i zadań praktyk uczniowskich w Hiszpanii, dyrektor szkoły Jacek Farys oraz kierownik szkolenia praktycznego Wojciech Połaniecki, odwiedzili placówkę oświatową w mieście Marbella, kształcącą uczniów na kierunkach bardzo zbliżonych do tych, na jakich uczą się uczniowie Budowlanki.

Celem wizyty było porównanie metod  i organizacji kształcenia, sposobów prowadzenia zajęć, oraz wyposażenia hiszpańskiego odpowiednika Zespołu Szkół Nr 2. W Centro Publico de Educacion Secundaria y Formacjon Profesjonal
w Marbelli, nasi przedstawiciele zostali entuzjastycznie przyjęci przez kierownictwo poszczególnych działów nauczania tamtejszej placówki.

Zapoznali się z organizacją nauczania na kierunkach: geodezja, budownictwo,  grafika i multimedia. Byli pod wrażeniem wyposażenia hiszpańskiej szkoły w nowoczesne pomoce naukowe, urządzenia geodezyjno - pomiarowe oraz najnowszej generacji kamery i zestawy audio. Mogli poznać wymagania wobec przyszłych fachowców,  sposoby odbywania praktyk zawodowych, oraz wymienić się doświadczeniami.  I chociaż placówka hiszpańska przewyższa naszą szkołę jakością wyposażenia, to wiedzą i fachowością i umiejętnościami uczniowie
z Ostrowca w niczym nie ustępują swoim hiszpańskim kolegom.

Toczące się w miłej i serdecznej atmosferze spotkanie pozwala mieć  nadzieję na zawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2
z Ostrowca Świętokrzyskiego i Centro Publico de Educacion w Marbelli./JF


Maturzyści czekają na wyniki

19 maja odbył się ostatni w tej sesji egzamin maturalny w Technikum Nr 2. Nasi absolwenci oprócz obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego przystępowali również do przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, choć zdecydowana większość miała przywilej rezygnacji z przedmiotu dodatkowego ze względu na zdany egzamin zawodowy i posiadane certyfikaty ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w swoim zawodzie.

Najbardziej popularny był język angielski, który realizowany jest w Technikum Nr 2 na poziomie rozszerzonym. Maturzyści zdawali również matematykę, język polski, historię, geografię, biologię, fizykę, a nawet filozofię.

            Wszystkim absolwentom życzymy satysfakcjonujących wyników
z pisemnego egzaminu maturalnego, równie wysokich jak na ustnych egzaminach
z języka polskiego i angielskiego oraz dostania się na wymarzony kierunek studiów. /UJ


Wyjazdowa lekcja historii

Praktykanci przebywający w Hiszpanii w ramach projektu „Ostrowiecki mistrz zawodu” uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii i patriotyzmu. Podczas wycieczki na Gibraltar - brytyjskie terytorium zamorskie – nie tylko zaliczyli tradycyjny spacer po wiszącym moście Windsor, podziwiali zatokę Gibraltarską
z tarasu widokowego i zwiedzali piękne jaskinie wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Odwiedzili również rejon zwany Europa Point.

Turyści z całego świata podziwiają tu polski akcent na Gibraltarze - pomnik Władysława Sikorskiego. Monument upamiętnia poległego 4 lipca 1943 generała, który był  Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych i premierem Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny światowej.

Wycieczka na Gibraltar oprócz walorów turystycznych okazała się pouczającą lekcją historii, którą praktykanci wraz z opiekunami upamiętnili pamiątkowym zdjęciem na tle pomnika wybitnego Polaka. /UJWieści z Hiszpanii

Już trzeci tydzień trwają staże uczniów Technikum Nr 2, które realizowane są w ramach projektu „Ostrowiecki mistrz zawodu”.

W ramach poznawania kultury Hiszpanii praktykanci zwiedzili Rondę, gdzie podziwiali między innymi, zabytkowe kamienice wokół wąwozu El Tajo oraz monumentalny most między dwiema częściami starego miasta,  mauretańską
La Ciudad i chrześcijańską El Mercadillo.

Odbyli również wycieczkę do Setenil. Stażyści byli pod wrażeniem niecodziennej architektury budynków wciśniętych między strome skały wąwozu, oraz wiszącymi nad  głową urwiskami skalnymi.

Praktykanci w ramach bioedukacji odwiedzili również arboretum – ogród botaniczny, gdzie pełni zapału pomagali w użyźnianiu gleby wokół drzewek oliwnych.

Po dwóch tygodniach pobytu opiekę nad młodzieżą przejęli: Pani Beata Krupińska, Pan Wojciech PołanieckiKierownik Szkolenia Praktycznego oraz Pan Dyrektor Jacek Farys./UJ


Dni Otwarte za nami

Maj to ważny miesiąc nie tylko dla maturzystów, ale również dla ósmoklasistów, którzy już niedługo staną przed trudnym wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Jak co roku młodzież kształcąca się w Zespole Szkół Nr 2 zorganizowała pod kierunkiem nauczycieli Dni Otwarte, aby zapoznać młodszych kolegów z ofertą edukacyjną szkoły. W dniach 12 – 13 maja każdy zawód przygotował pokazy, konkursy i niespodzianki.

Technicy budownictwa prezentowali programy komputerowe, których uczą się na przedmiotach zawodowych, między innymi program AUTOCAD, służący do projektowania
i program Norma wspierający kosztorysowanie. Ponadto, uczniowie kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadzili pokazy malowania
i tapetowania.

Technicy geodeci zademonstrowali wykorzystanie sprzętu geodezyjnego
do sporządzania map oraz przybliżyli kandydatom najpopularniejsze programy geodezyjne, które wspomagają pracę geodetów. 

Technicy grafiki i poligrafii cyfrowej prezentowali możliwości drukarki 3D oraz przygotowali wystawę swoich prac wykonanych na zajęciach z projektowania graficznego
i projektowania publikacji.

Technicy reklamy zademonstrowali proces powstawania ulotki reklamowej
i profesjonalnej fotografii. Zorganizowali również ciemnię, gdzie odbył się pokaz malowania światłem. Ósmoklasiści otrzymali również w prezencie szereg gadżetów zaprojektowanych przez uczniów kierunku technik reklamy.

Nad oprawą medialną czuwała szkolna telewizja. Dodatkowo, przebieg Dni Otwartych był relacjonowany na żywo na Tik Toku.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy od września
do nauki  w Zespole Szkół Nr 2.

 

GALERIA:

  


Uczniowie „Budowlanki” zwiedzają Hiszpanię

Wyjazd na praktyki zagraniczne to nie tylko obowiązki i poznawanie hiszpańskiego rynku pracy, ale również bogaty program kulturowy, dzięki któremu młodzież poznaje Europę, jej historię i kulturę.

30 kwietnia uczniowie naszej szkoły odbywający praktyki zawodowe
w Hiszpanii odwiedzili Malagę – miasto nad Morzem Śródziemnym, leżące
u podnóża Gór Betyckich.

Malaga to duży port handlowy, rybacki i przede wszystkim piękne kąpielisko na wybrzeżu Costa Del Sol. Z miastem związani są między innymi: Pablo Picasso
i Antonio Banderas. Praktykanci zwiedzili muzeum Pabla Picasso oraz jego rodzinny dom. Ponadto, zobaczyli twierdzę Alcazabę - jedną z największych mauretańskich fortec w Andaluzji, teatr rzymski i stare miasto oraz obejrzeli renesansową katedrę zwaną „La Manquita”. Młodzież podziwiała w Maladze fioletowe żakarandy – drzewa pięknie kwitnące na wiosnę i jesień.

1 maja natomiast praktykanci wraz z opiekunami odbyli rejs katamaranem
po Morzu Śródziemnym wzdłuż wybrzeży Marbelli do uroczego Puertos Banus.

To dopiero początek hiszpańskiej przygody naszych uczniów. Przed praktykantami jeszcze wiele atrakcji i ciekawych wycieczek./BK, UJ


Mistrzowie  zawodu  z  „Budowlanki”  w  Hiszpanii!

24 kwietnia grupa 30 uczniów z klas II i III technikum wyjechała na czterotygodniowe praktyki do Hiszpanii w ramach projektu „Ostrowiecki mistrz zawodu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Stażyści zamieszkali w Marbelli - uroczym kurorcie nad Morzem Śródziemnym na południu Hiszpanii.  Praktyki odbywają w miejscowych firmach budowlanych, geodezyjnych, poligraficznych i agencjach reklamowych. Pierwszy tydzień aklimatyzacji minął szybko. Po pracy młodzież zwiedzała miasto
i spacerowała wzdłuż pięknych plaż na Costa Del Sol. Ponadto, praktykanci pogłębiali znajomość języka hiszpańskiego i angielskiego na intensywnych kursach językowych.

Nad bezpieczeństwem młodzieży przez pierwsze dwa tygodnie czuwać będą: Pani Beata Kępińska, Pani Katarzyna Sikora i Pan Paweł Tokarz./UJ


Spektakularny sukces Mai!

Dnia 25 kwietnia odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Maja Brożyna (IV TGB), Aleksander Podnieks (I TR) oraz Filip Filipowski (I TR). 

Konkurs składał się z dwóch etapów. W części pierwszej uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań. Do drugiego etapu przeszło 5 osób z najlepszymi wynikami. Druga część konkursowych zmagań polegała na rozwiązaniu zadań otwartych, które dotyczyły między innymi: tradycji i historii straży pożarnych, przepisów
z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.

Nasi uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie trudnymi pytaniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Zwycięzcą etapu powiatowego została Maja Brożyna. Nasza uczennica reprezentować będzie powiat ostrowiecki w etapie wojewódzkim turnieju, który odbędzie się w połowie maja
w Kielcach.

Maja przygotowywała się do konkursu pod opieką Pana Romana Niedzieli – nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa./RN, UJ


„Witaj, majowa jutrzenko/Świeć naszej polskiej krainie/
Uczcimy ciebie piosenką...”

Dnia 26 kwietnia 2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r., która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu.

232 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa
i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany.

 

    Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu. Uczniowie z klas I TR i II TGP zaprosili zebranych do wysłuchania lekcji historii na temat wydarzeń związanych z tamtym wiosennym dniem. Przywołane fakty historyczne, recytacja fragmentów utworów literackich, dialogu Panny Młodej i Poety z Wesela Stanisława Wyspiańskiego, koncertu Jankiela oraz oprawa muzyczna wprowadziły wszystkich
w podniosły nastrój zbliżającego się majowego święta. Wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, Witaj majowa jutrzenko!, Polonez Trzeciego Maja. Mieliśmy okazję usłyszeć śpiew w wykonaniu młodzieży z klas czwartych technikum, podziwialiśmy utwory, które nawiązywały do tradycji, jak Miejcie nadzieję czy Mamo tyś płakała. Na zakończenie wysłuchaliśmy piosenki To co w życiu ważne. Pani Dyrektor, Urszula Jaworska podziękowała młodzieży za cenną lekcję historii. /AM


 

 

Hiszpania czeka!

Już za niespełna tydzień 30 uczniów z klas II i III technikum wyjedzie
na czterotygodniowe praktyki do Hiszpanii w ramach projektu „Ostrowiecki mistrz zawodu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

W procesie rekrutacji wzięło udział 50 uczniów z kierunków: technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik budownictwa oraz technik geodeta. Młodzież ubiegająca się o wyjazd na praktyki do Hiszpanii musiała wykazać się między innymi, doskonałą znajomością języka angielskiego oraz praktycznymi umiejętnościami
z zakresu swojej profesji. Dodatkowym atutem były dobre wyniki w nauce i zachowaniu.

Na główną listę rankingową trafiło: 7 techników reklamy, 7 uczniów z kierunku technik geodeta, 5 uczniów z kierunku technik budownictwa oraz 11 uczniów z kierunku technik grafiki
i poligrafii cyfrowej. Łącznie 40 osób – wraz z osobami z listy rezerwowej – uczestniczyło w zajęciach przygotowawczych, obejmujących kurs języka hiszpańskiego i języka angielskiego oraz przygotowanie pedagogiczno – psychologiczne, zawodowe i kulturowe. Szkolnym koordynatorem projektu jest Urszula Jaworska – wicedyrektor szkoły.

Hiszpania z niecierpliwością czeka na ostrowieckich mistrzów zawodu
z „Budowlanki”!


Debiut w Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łamigłówek

Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy uczestniczyli w Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łamigłówek, organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podnoszenie kultury matematycznej wśród uczniów województwa świętokrzyskiego poprzez popularyzację zadań logicznych i łamigłówek matematycznych. W etapie szkolnym konkursu uczestniczyło 34 uczniów z klas I, II, III i IV technikum. Młodzież zmierzyła się czterema zadaniami, między innymi z łamigłówką architekta oraz zadaniem logicznym o podróżach.

Najlepszy wynik w szkole uzyskał Mateusz Kosiarski z klasy II TGP, drugie miejsce zajął Jakub Tura z klasy I TB, a trzecie miejsce – Mateusz Utnik z klasy
I TGP. Zwycięzcom gratulujemy dobrych wyników oraz umiejętności logicznego myślenia, która jest tak cenna w życiu szkolnym i społecznym. /UJ

 Warsztaty Techników Reklamy w Kinie Etiuda

 

Dnia 28.03.2023r., odbyły się warsztaty w kinie Etiuda. Udział wzięli uczniowie kierunku Technik reklamy pod opieką p. M. Mireckiej i p. K. Hoyera. Warsztaty poprowadził Pan Waldemar Włodarczyk – kierownik kina. Film i kino to tematy, które dla młodzieży
na kierunku Technik reklamy są bardzo ważne i przyjemne. Nie ma osoby, która nie zastanawiałaby się jak wygląda praca w kinie?!  Młodzież naszej szkoły miała okazję, zobaczyć jak funkcjonuje kino od środka, poznać tajniki pracy na różnych stanowiskach. Zobaczyć to czego normalnie nikt nie widzi. Poznać organizację od momentu zamówienia filmów po całą dystrybucję i logistykę, a także koszty i rozliczenia. Po warsztatach młodzież została zaproszona na projekcję filmu „Filip”. /MM


    Dni Druku 3D na stałe zagościły w kalendarzu naszej szkoły.
W tym roku to ważne spotkanie branżowe odbyło się 31 marca 2023 r. Naszą szkołę reprezentowała silna ekipa grafików z klas II TGP, III TGP oraz IV TRP. 
Na targach osiągnięcia i nowinki techniczne prezentowała cała elita branży druku 3D oraz skanowania przestrzennego, najbardziej dynamicznych gałęzi przemysłu.

    Tworzone w ten sposób modele mają szerokie zastosowanie od prototypowania po bionikę. Uczniowie chętnie odwiedzali stoiska wystawowe, brali udział w pokazach, wymieniali swoje spostrzeżenia, dyskutowali z wystawcami a nawet byli modelami podczas skanowania przestrzennego.


    Producenci drukarek z całej Europy prezentowali innowacje w zakresie materiałów i technologii druku. W tym roku naszą uwagę skupiła nowa technologia druku gliną oraz silikonem. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się również stanowiska z pokazami skanowania przestrzennego. Opiekunami uczniów byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: Anna Kwietniowska, Krzysztof Hoyer oraz Konrad Majos. /AK


 


„ Inny świat ” w Browarze Kultury

    15 marca 2023 r. w Browarze Kultury odbył się spektakl zrealizowany
na podst. powieści „Inny świat” G. Herlinga – Grudzińskiego.
Rafał Sadowski - aktor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - wykreował
przejmujący obraz przeżyć więźnia łagru sowieckiego, który został przyjęty
z uznaniem przez grupę maturzystów naszej szkoły.
    Ogrodzony kolczastym drutem kawałek podłogi symbolizował uwięzienie,
osaczenie i zamknięcie człowieka w przestrzeni „poza światem”. Poszczególne
elementy scenografii i rekwizyty, czyli świecąca prosto w oczy żarówka o dużej
mocy, kawałek śledzia, zmieniająca się w zależności od numeru kotła ilość chleba,
łachmany służące za ubranie w czterdziestostopniowym mrozie, a w końcu nagość,
obnażyły nieludzkie warunki obozowe - piekło „zgotowane ludziom przez ludzi”.

    Monodram odkrywa całą prawdę o systemie totalitarnym i zniewoleniu człowieka.
Skłania do refleksji na temat istoty człowieczeństwa, źródła zła oraz godności,
która ma szansę przetrwać nawet w świecie „odwróconego Dekalogu”. Sadowski opowiada o systemie totalitarnym i wojnie jako o czymś, co już było, lecz -
w kontekście konfliktu w Ukrainie - w każdej chwili może wrócić.
    Obejrzenie spektaklu przez maturzystów było nie tylko szansą
przypomnienia lektury i wspaniałą lekcją historii, ale też okazją do podziwiania
znakomitego kunsztu aktorskiego. / BZW


Rajd Geodetów

W dniu 22.03.23r. Klasy 1 TG, 2 TG i 4TG wyruszyły na 1 dniowy V rajd geodety. Opiekunami wycieczki byli Pan Paweł Tokarz oraz Pani Małgorzata Tarnowska. Uczniowie odbyli wędrówkę w góry Świętokrzyskie odwiedzając Szczytniak oraz górę Witosławską. Uczniowie klas pierwszych zaangażowali się w poszukiwanie punktu geodezyjnego na Szczytniaku. Odwiedzili również miejsce upamiętniające ostatnią koncentrację oddziałów partyzanckich zgrupowania "Ponurego".
Na zakończenie uczniowie zrobili grill na terenie remizy OSP Witoslawice za co bardzo dziękujemy jednostce. Pod koniec wycieczki rozstrzygnięto konkurs największego Piechura wycieczki - czyli osoby, która miała najbardziej ubłocone buty. Konkurs wygrała uczennica klasy pierwszej - Oliwia. /PTPo raz kolejny uczniowie Naszej szkoły udowodnili, że pomagać można na różne sposoby. Jednym z takich sposobów jest honorowe krwiodawstwo. Młodzież pod opieką p. M. Mireckiej wzięła udział w akcji "Młoda krew ratuje życie" i 17.03.2023r. oddawali honorowo krew. W akcji wzięli udział pełnoletni uczniowie klas: 4TRP, 4TP, 4TBR, 3TGP /MM„Warsztaty na Politechnice Świętokrzyskiej”

W dniu 07.03.2023 nasi technicy budownictwa z klasy IV TBG i III TBR wraz z opiekunami Panią Małgorzatą Bajerczak i Panią Iwoną Staruch, wzięli udział w warsztatach edukacyjnych pod hasłem „Polibus – nauka na kołach”  na Politechnice Świętokrzyskiej
w Kielcach.

Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu budownictwa.

Uczniowie zwiedzili wydział Budownictwa i Architektury PŚK, uczestniczyli w wykładzie pt. „Świat Betonu”. Zapoznani zostali m.in. z zastosowaniem betonu w obecnym świecie
i z  nowoczesnymi materiałami budowlanymi.

Zwiedzili wydziałowe laboratoria tj.:  Laboratorium Konstrukcji Betonowych
i Diagnozowania Obiektów Technicznych, Laboratorium Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych. Uczestniczyli w pokazach dotyczących badania stali pod mikroskopem skaningowym, badania betonu metodami nieniszczącymi za pomocą nowoczesnych urządzeń, pomiarów obiektów budowlanych, które to prowadzone były przez nauczycieli akademickich.

Nasza młodzież zapoznała się z ofertą uczelni, kierunkiem studiów tj. Budownictwo
i Architektura oraz możliwościami jakie daje wykształcenie budowlane i praca w  tej branży.

Będzie to dobra wskazówka na przyszłość! (MB)


Czas na kształcenie branżowe

 

Dnia 20 lutego 2023 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz władz miasta Kielce, dyrektorami kieleckich szkół kształcących w zawodach branżowych i doradcami zawodowymi.

 W uroczystości uczestniczył Pan Dyrektor Jacek Farys, który odebrał z rąk Pana Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty akt powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. To olbrzymie wyróżnienie dla Pana Dyrektora i naszej szkoły. W skład Rady wchodzi 16 dyrektorów kierujących szkołami kształcącymi w zawodach szkolnictwa branżowego z województwa świętokrzyskiego.

Zadaniem członków Rady jest promocja szkolnictwa branżowego w środowisku lokalnym oraz inicjowanie i opiniowanie zmian w szkolnictwie zawodowym. Na rynku pracy coraz częściej obserwujemy braki kadrowe w wielu branżach, stąd potrzeba rozwoju szkół zawodowych. Nasza placówka elastycznie reaguje na zapotrzebowanie rynku pracy. Oferujemy młodzieży poszukiwane przez pracodawców kierunki kształcenia i na bieżąco modernizujemy je w ścisłej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

Panu Dyrektorowi Jackowi Farysowi gratulujemy wyróżnienia i życzymy sukcesów w pracy na rzecz szkolnictwa branżowego.  /UJ


„Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat,
że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem.”

Jarosław Iwaszkiewicz

           Jak co roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Lubię czytać” Konkurs organizowany jest przez  Bursę Szkolną w Ostrowcu Świętokrzyskim. Honorowy Patronat nad wydarzeniem sprawowała pani Marzena Dębniak Starosta Powiatu Ostrowieckiego.

       Celem konkursu było zachęcanie do czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzież,  sprawdzenie stopnia znajomości treści książek Alfreda Szklarskiego „Przygody Tomka w Krainie Kangurów” oraz Alfreda Szklarskiego  i Macieja J. Dudziaka „Tomek na Alasce”, podkreślenie roli rodziny i relacji przyjacielskich w życiu młodego człowieka oraz rozbudzanie pasji podróżniczych.

        Pragniemy poinformować, że jednym z laureatów w/w konkursu został Grzegorz Pytel uczeń klasy III TGP zajmując II miejsce, a wyróżnienie otrzymała Natalia Mazurek uczennica z klasy I TP.

Nagrody zwycięzcom i wyróżnienia w imieniu starosty M. Dębniak wręczył Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, który podkreślił, że czytanie książek rozwija i kształtuje osobowość młodego człowieka.

Gratulacje dla uczniów naszej szkoły.. M.H. i M.G.

 


 

Sukces w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt
– nasze uczennice na podium !


 

Zawody o mistrzostwo powiatu odbyły się w Zespole Szkół Nr 3 ( THM ) w dniach 23 i 24 stycznia 2023r. W zawodach uczestniczyło 13 drużyn z 7 szkół ponadpodstawowych, z powiatu ostrowieckiego. Nasza szkoła była reprezentowana przez dwie drużyny pod opieką Krzysztofa Wójcika. Zawody rozgrywano według systemu „radzieckiego” (zmodyfikowany system pucharowy). Mecze pomiędzy drużynami szkolnymi były rozgrywane do zdobycia 3 punktów. Za każde zwycięskie spotkanie przyznawany był jeden punkt. Mecze rozgrywano w dwuosobowych drużynach, które rozpoczęły spotkania singlowe, następnie debel, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy w kolejnych spotkaniach singlowych, z dokonywaną zamianą zawodniczek.
 

Nasza drużyna w składzie: Sternik Magdalena i Sałek Emilia oraz rezerwowa Wojciechowska Weronika rozegrały 5 meczy, nasze zawodniczki zwyciężyły 3 mecze i zajęły w klasyfikacji łącznej 
7 miejsce
.
 

Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna naszej szkoły w składzie: Otolińska Patrycja i Kucharska Karolina rozegrały 6 meczy, dziewczyny zwyciężyły 4 mecze i zajęły 3 miejsce. /KW
 

Gratulacje dla naszych zawodniczek!
 

 


12 stycznia 2023 roku 174 uczniów klas trzecich i czwartych szkół średnich powiatu ostrowieckiego wzięło udział w pierwszym etapie Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Get on TRACK to C1 ADVANCED.

Celem konkursu jest popularyzacja języka angielskiego oraz egzaminów Cambridge English wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych a nagrodą nieodpłatne przystąpienie do honorowanego międzynarodowo egzaminu Cambridge C1 Advanced, znanego również jako CAE.

Uczeń naszej szkoły Erwin Różalski zakwalifikował się do drugiego etapu, który odbędzie się 23 lutego. Erwin uczęszcza do klasy czwartej technikum o kierunku technik budownictwa i realizuje język angielski w zakresie rozszerzonym. Opiekunem ucznia jest Pani Małgorzata Tarnowska.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu! /MT

 


III  Festiwal  Talentów

W dniach 19 – 20 stycznia 2023 r. odbyła się trzecia edycja szkolnego Festiwalu Talentów. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zaprezentować swoje wszechstronne zdolności, między innymi, artystyczne
i sportowe.

Wyjątkowo udane covery polskich i światowych utworów muzycznych przedstawili:  Małgorzata Olejarz (IV TG), M. Gębska (IV TB), Krzysztof Adamczyk (I TB) oraz Filip Papka (IV TP). Młodzi artyści nadali znanym przebojom nowe i oryginalne brzmienie, dostarczając słuchaczom wiele pozytywnych emocji i wzruszeń.

Wiktoria Kaniszewska (I TR) przedstawiła piękny pokaz siły
i umiejętności gimnastycznych, demonstrując tajniki Taekwondo. Podczas układu towarzyszył jej nauczyciel wychowania fizycznego - Pan Krzysztof Wójcik – mistrz Polski w Taekwondo z 1990 roku.

Najbardziej energetycznym punktem festiwalu był występ Cyryla Tusińskiego (IV TP), który popisał się fantastycznym wyczuciem rytmu, grając na perkusji balladę rockową.

Nad oprawą muzyczną czuwali:  Eryk Chałupczak (III TGP)  i Kacper Łuczyński (III TGP). Imprezę profesjonalnie poprowadzili: Wiktoria Susfał (IV TG) oraz Wiktor Podgajny (IV TB).

Integralną częścią festiwalu była wystawa prac plastycznych, graficznych i fotograficznych. Przykłady swojej twórczość zaprezentowali uczniowie: Oliwia Niedbała (I TGP), Amelia Siek, Maja Przydatek, Klaudia Jakubowska
(I TR), Mateusz Kosiarski (II TGP), Zuzanna Lis (2 TBR), Patryk Gierada (III TGP), Maja Marzec, Aleksandra Swat, Roksana Skrzypiec (IV TRP), Maja Brożyna (IV TGB) oraz Aleksandra Łasak (IV TP).

Pokaz talentów obejrzeli nie tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, ale również rodzice uczniów, przy okazji odbywającego się ogólnego zebrania.

Szkolny Festiwal Talentów jest stałym punktem imprez szkolnych, gdyż promuje talent, pasję i inspiruje młodzież do poszukiwania swoich własnych, unikalnych zdolności. /UJ

PRACE UCZNIÓW:


Fundacja Edukacyjna Perspektywy - jak co roku - opublikowała Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023 uwzględniający szkoły, które najlepiej przygotowują swoich uczniów do egzaminów zewnętrznych i mogą pochwalić się osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych.

Technikum Nr 2 znalazło się w gronie 500 najlepszych szkół technicznych w kraju, zajmując 2 miejsce w powiecie, 16 w województwie i 470 w rankingu ogólnopolskim. Tym samym placówka uzyskała zaszczytny tytuł „Brązowej Szkoły 2023”.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Dla obiektywnego porównania wyników szkół obliczane
są wskaźniki maturalne i wskaźnik dotyczący egzaminów zawodowych.

Podstawowy wskaźnik maturalny uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego i liczony jest, jako suma średnich wyników szkoły z poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do średniej krajowej w szkołach technicznych, z uwzględnieniem tzw. współczynnika przystępowalności do egzaminu maturalnego.

Wskaźnik maturalny przedstawiający wyniki z przedmiotów dodatkowych liczony jest na podstawie: średnich wyników w odniesieniu do średnich krajowych, liczby maturzystów wybierających przedmioty dodatkowe i liczby wszystkich maturzystów przystępujących do matury po raz pierwszy.

Natomiast wskaźnik zawodowy obliczany jest, jako stosunek uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych do liczby absolwentów w danym roku.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane udostępnione przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oraz System Informacji Oświatowej. Aby zaistnieć w rankingu szkoła musiała osiągnąć średni wynik z języka polskiego
i matematyki na poziomie podstawowym nie niższy niż 0,75 średniej krajowej
w technikach.

Jesteśmy dumni z osiągnięć Absolwentów Technikum Nr 2 – Rocznik 2022! /UJ


BUDOWNICTWO – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”


15 grudnia 2022 r. odbył się szkolny konkurs „Budownictwo – moja przyszłość”. Udział wzięli uczniowie z klasy 3TBR – technik budownictwa. Konkurs dotyczył zagadnień z technologii budownictwa oraz organizacji procesu budowlanego. Jako najlepszy okazał się Kacper Brzozowski, uzyskując najwyższą notę.
Gratulujemy!
Życzymy dalszych sukcesów!
(MB)

 


 

 


 

Spotkanie z "zawodowcami"

 

 

W ostatnią środę listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie zawodowe z właścicielami Studia Graficznego „Proszki”, którzy zaprojektowali między innymi logo Ostrowieckiego Browaru Kultury, MZK i Lokalnej Telewizji.
W warsztatach wzięli udział wszyscy uczniowie klas pierwszych w zawodzie Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej. Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza prowadzona przez Pana Rafała Proszka dotyczyła projektowania znaków graficznych. Pan Rafał przedstawił szczegółowo, na czym polega tak zwany brief i jak
w ogóle zabrać się do projektowania, skąd wziąć przysłowiowy pomysł. Zwrócił uwagę, jakie idee przyświecają
w procesie projektowania. W trakcie spotkania omówiona została także księga znaku zawierająca informacje dotyczące konstrukcji znaku i określająca zasady związane z jego użyciem: pole ochronne, wielkość minimalną, skalowanie, kolorystykę, typografię i niedozwolone ingerencje.

 

Druga część spotkania prowadzona była przez panią Justynę Prokop-Proszek. Część ta dotyczyła technik uszlachetniających i wykończeniowych materiałów drukowanych. Dzięki ciekawemu pokazowi uczniowie dowiedzieli się na przykład o tych najbardziej luksusowych i ekstrawaganckich czy tych najbardziej zaskakujących i nietypowych. Młodzież miała okazję obejrzeć z bliska, jak wygląda np. wydruk „złotem” czy na papierze
z dodatkiem skrobii ziemniaczanej.

 

Po dwugodzinnym spotkaniu uczniowie uzyskali sporo informacji na temat projektowania znaków i procesu ich wdrażania „w życie”, czyli nadawania im namacalnej formy. Młodzieży tak bardzo spodobały się warsztaty,
że od razu poprosili właścicieli studia „Proszki” o następne spotkanie. /KH, AC
 

https://www.facebook.com/proszkistudio

https://www.instagram.com/proszkistudio/Technicy w Teatrze

25 listopada 2022 r. siedemdziesięciu siedmiu uczniów i uczennic Zespołu Szkół
Nr 2 klas: 1 technik reklamy, 1 technik geodeta, 1 technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz  2 technik geodeta i 2 technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 3 technik geodeta i poligrafii cyfrowej pod opieką wychowawców podziwiali grę aktorów Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Młodzież miała okazję podziwiać grę aktorów w komedii „Tartuffe, czyli Świętoszek”. Molier to jeden z największych komediopisarzy wszech czasów. Jego sztuki, takie jak "Skąpiec", "Świętoszek" czy "Mieszczanin szlachcicem", grywane są już prawie 400 lat na całym świecie.
„Świętoszek” należy do najchętniej grywanych komedii Moliera, w której można zobaczyć fałszywą religijność w postaci hipokryty Tartuffe'a. Tytułowy bohater bez wahania wykorzystuje dewocję ofiar swoich poczynań.
Po spektaklu nagrodzonym brawami, w którym zaprezentowano wiele wyrazistych postaci, młodzież dzieliła się spostrzeżeniami i wrażeniami. /AM

 


Przyjemne z pożytecznym
czyli wycieczka do Warszawy
i garść wiedzy ekonomiczno-branżowej

Świetną okazję do  poszerzenia swej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych mieli uczniowie kierunku technik reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej (1TP, 1TR), którzy wtorek, 22 listopada, spędzili na wycieczce zawodowej
w Warszawie. Głównymi punktami programu była wizyta w Muzeum Neonów oraz
w Centrum Pieniądza NBP.

Zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka to podróż wehikułem czasu po kluczowych miejscach związanych z tematyką pieniądza. Oprócz poznawania jego historii oraz zgłębiania skomplikowanych procesów ekonomicznych, uczniowie obejrzeli „perełki” wystawy.

Największe zainteresowanie wzbudziły lidyjska hemihekta, czyli pierwsza
i jedna z najmniejszych monet świata oraz okolicznościowe i kolekcjonerskie okazy Mennicy Polskiej, jak np. moneta w formie Jaja Faberge, uznana za najpiękniejszą monetę świata czy ekskluzywne złote i srebrne numizmaty.

Duże wrażenie zrobiła ponad 12-kilogramowa sztaba złota o wartości trzech milionów zł, którą każdy mógł dotknąć oraz spróbować swych sił w podniesieni jej.

 Uczniom spodobała się także złota animacja, dzięki której w krótkim czasie
w interaktywny sposób mogliśmy zgromadzić fortunę i usypać górę złotych monet.

Bardzo cenne informacje uzyskaliśmy w Laboratorium autentyczności, które odkryło przed nami tajniki zabezpieczeń stosowane w polskich banknotach oraz niezawodne sposoby odróżniania tych legalnych od fałszywych.

Wiele ciekawych wrażeń dostarczyła nam także wizyta w Muzeum Neonów, gdzie poznawaliśmy historię, technologię produkcji oraz znaczenie
tej formy reklamy.

Podziwialiśmy różnorodność kolekcji, która składała się z setek neonów
i innych instalacji reklamowych nierzadko zaprojektowanych przez wybitnych artystów i grafików, będących też twórcami znanej na świecie tzw. Polskiej Szkoły Plakatu.

Dzięki wizycie w muzeum uczniowie mieli unikalną możliwość przyjrzenia się neonom z bliska oraz poznali historię tej formy reklamy
w Polsce i na świecie.

To był udany dzień dla uczestników wycieczki. Już planujemy następną. /KH


Wspomnienie 11 listopada

W dniu 10 listopada 2022r. w Zespole Szkół Nr2 odbył się uroczysty apel z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademia z okazji Święta Niepodległości była lekcją historii przygotowaną przez uczennice i uczniów naszej szkoły klas 4 technik grafiki i reklamy oraz 1 technik reklamy pod opieką nauczyciela historii, p. Romana Niedzieli.Uczniowie zaprezentowali wzruszający montaż słowno –muzyczny, znalazły się w nim patriotyczne pieśni i wiersze. W odświętnie przybranej sali gimnastycznej akademię rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Młodzież w tym dniu oddała hołd tym wszystkim, którzy do Polski szli i nigdy nie doszli, tym, których groby rozsiane są po całym świecie, i tym, którzy grobów w ogóle nie mają. Przywołano pamięć o wszystkich bezimiennych, w pełnych refleksji utworach poetyckich, w prozie i pieśni. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Narratorzy w skrócie zobrazowali sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli nie ustawał w podejmowaniu walk za ojczyznę. Przypomniano daty najważniejszych powstań narodowych i wreszcie moment, kiedy Polska stała się wolnym państwem. Uroczystość okazała się cenną lekcją historii, w szkole pojawiły się również okolicznościowe dekoracje upamiętniające tamte wydarzenia. /AM
 


VII edycja Olimpiady Statystycznej – etap szkolny już za nami


9 listopada 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie szkolnym Olimpiady Statystycznej. Olimpiada Statystyczna ma zasięg ogólnopolski
i cieszy się dużą popularnością. Wymaga od uczestników szerokiej wiedzy ekonomicznej oraz umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej.
W konkursie w tym roku wzięło udział sześciu uczniów z klas czwartych naszej szkoły. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:
Mateusz Ir ( IV TBR), Wiktor Surowiec (IV TBR) oraz Małgorzata Olejarz (IV TG). Kolejny etap już 7 grudnia 2022 r. Naszej trójce gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunami uczniów byli nauczyciele matematyki: Urszula Jaworska
i Anna Kwietniowska. /AK


„Z Technikum na Politechniki”


W dniu 21.11.2022 uczniowie klasy IV TB wraz z opiekunem panią Małgorzatą Bajerczak, wzięli udział w warsztatach edukacyjnych pod hasłem „Z Technikum na Politechniki” na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie budownictwa lądowego.
Uczniowie zapoznani zostali, m.in. z zastosowaniem geometrii wykreślnej przy projektowaniu przestrzeni obiektów budowlanych, z etapami pracy inżyniera budownictwa – „Od projektu do realizacji”. Zwiedzili również akademickie laboratoria materiałów budowlanych. Uczestniczyli w badaniach cech technicznych stali
i betonu cementowego, tj. badanie wytrzymałości stali na rozciąganie oraz badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, prowadzonych przez nauczycieli akademickich.
Nasza młodzież zapoznała się z ofertą uczelni, kierunkiem studiów oraz możliwościami jakie daje wykształcenie budowlane i praca w branży budowlanej.
Będzie to dobra wskazówka na przyszłość! (MB)


Vademecum Aktywności Obywatelskiej

Dnia 16 listopada uczniowie klasy IV TP wraz z Panem Dyrektorem Jackiem Farysem i Panią Beatą Kot – nauczycielką podstaw przedsiębiorczości uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu projektu Vademecum Aktywności Obywatelskiej, w którym brali udział uczniowie naszej szkoły. Impreza odbyła się
w Miejskim Centrum Kultury a jej organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN, które realizowało projekt.

Głównym celem projektu było kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo młodych obywateli w życiu publicznym regionu świętokrzyskiego. Nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach i seminariach na temat prawa i jego źródeł. Dowiedzieli się między innymi, jak tworzyć dokumenty niezbędne w życiu obywatela, czy uzyskać dostęp do informacji publicznej. Uczestniczyli również w panelu dyskusyjnym na temat praw obywatelskich oraz pracowali w Grupie Monitoringu Praw Obywatelskich. W działaniach projektowych wyróżniali się uczniowie klasy IV TP, stąd zaproszenie na jego podsumowanie.

Projekt realizowany był w klasach Technikum Nr 2 dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Postępu Demokracji Erwin. Dziękujemy za ciekawe
i pouczające zajęcia oraz czas poświęcony młodzieży. Dzięki takim działaniom nasi uczniowie są dobrze przygotowani do funkcjonowania we współczesnym świecie
i podjęcia w przyszłości swoich ról społecznych.

 Projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Szkolnym koordynatorem projektu była Pani Beata Kot. /UJ


Nasi uczniowie wśród najlepszych w kraju!

Miło nam poinformować, że nasze uczennice: Natalia Głodowicz (IV TP) oraz Klaudia Soboń (III TBR) znalazły się w elitarnym gronie najlepszych uczniów w kraju i otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023.

17 listopada 2022 r. Pan Rafał Nowak – Wicewojewoda Świętokrzyski wraz z Panem Krzysztofem Słoniem – Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Panem Kazimierzem Mądzikiem – Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty uroczyście wręczyli dyplomy wyróżnionym uczniom z województwa świętokrzyskiego.  

W uroczystości wraz z naszymi laureatkami uczestniczył Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 - Pan Jacek Farys.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Natalia Głodowicz kształci się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej i jest uczennicą technikum czteroletniego. W ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen - 4,93. Natomiast Klaudia Soboń jest uczennicą technikum pięcioletniego i uczy się w zawodzie technik reklamy. W roku szkolnym 2021/2022 uzyskała średnią ocen – 5,53.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów! /UJ


 

26 października odbył się etap szkolny XIII edycji konkursu Matematyka w Technice dla Technika, organizowanego przez Politechnikę Lubelską i ZSE w Lublinie. Konkurs przebiega w trzech etapach, a laureaci uzyskują indeks na dowolny wydział Politechniki Lubelskiej.

W zmaganiach uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz klas czwartych technikum pięcioletniego, którzy realizują matematykę na poziomie rozszerzonym. Najlepszy wynik w szkole uzyskał Patryk Kopyś (IV TRP), kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej i zakwalifikował się do etapu międzyszkolnego, który odbędzie się 3 grudnia w ZSE w Lublinie. /UJ

Patrykowi gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

 


 

Olimpiada Geodezyjna

W dniu 28 października 2022 o godzinie 9.00 odbył się etap szkolny 45 edycji Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W etapie szkolnym wzięło udział 7 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Ostrowcu Świętokrzyskim z klasy 3 i 4 TG. Opiekunem uczniów był Pan Paweł Tokarz.

 


 

Krew ratuje życie

 

Akcja była organizowana w Przez PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim, a odbyła się
w SMS w Ostrowcu Św.

Pomagać można na różne sposoby. Jednym z takich sposobów jest honorowe krwiodawstwo.

Młodzież naszej szkoły pod opieką p. M. Mireckiej wzięła udział w akcji "Młoda krew ratuje życie" i 26.10.2022r. oddawali honorowo krew. W akcji wzięli udział uczniowie pełnoletni klasy 4TRP, 4TP, 4TBR, 4TGB. /MM

 DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

 

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr2 przygotował montaż słowno - muzyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W dniu 12 października, w odświętnie przystrojonej sali gimnastycznej miało miejsce spotkanie dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Młodzież zaprezentowała program artystyczny, był podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy dbają o uczniów każdego dnia. Widzowie mieli okazję dowiedzieć się, jaka jest geneza święta KEN oraz wysłuchać przygotowanych opowieści z życia szkoły z humorem i na poważnie. Mieliśmy okazję podziwiać monolog „Szkolnego Hamleta”, w którego rolę wcielił się przewodniczący SU oraz brawurowo wykonanych parafraz znanych piosenek, takich, jak „Sokoły” czy „Jak się masz” przy akompaniamencie ukulele i gitary elektrycznej.

 

 

 

Spotkanie stało się również doskonałą okazją do podziękowań za oddane głosy w rywalizacji o zaszczytną funkcję Przewodniczącego SU ZS NR 2 na rok szkolny 2022/2023. Przewodniczący SU otrzymał z rąk Dyrektora Szkoły Pana Jacka Farysa symboliczny klucz do drzwi szkoły.

W imieniu Społeczności Uczniowskiej zostały skierowane życzenia do grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników szkoły. Dyrekcja Szkoły i Kierownik Szkolenia Praktycznego z rąk młodzieży otrzymali symboliczne kwiaty, jako wyraz wdzięczności. W uroczystość zaangażowali się uczniowie z różnych klas technikum, po raz pierwszy zaprezentowały się uczennice z klasy pierwszej, którym życzymy kolejnych udanych występów. Program bardzo się podobał, o czym świadczyły gromkie brawa w trakcie i długi aplauz widowni po zakończeniu uroczystości.

 

 

Wspólnie spędzony czas był dobrym momentem na pogłębianie integracji wśród uczniów i uczennic naszej szkoły oraz był okazją prezentacji talentów.

Został rozstrzygnięty konkurs z kodami QR z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych, w którym 1 miejsce zajęła Oliwia Romanowska, gratulujemy zwycięstwa!

Dyrektor szkoły gorąco podziękował młodzieży za pięknie przygotowany program artystyczny i życzył samych sukcesów całej społeczności szkolnej. /AM

 

 

 

 


 

Podium dla "Budowlanki"
 

 

 

W dniu 9 października reprezentacja Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim w składzie Cyprian Wójtowicz, Kamil Radzisz Filip Papka z klasy 4 TP brała udział w zawodach samochodowych zorganizowanych przez Automobilklub Kielecki oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zawody odbyły się na placu manewrowym Ostrowieckiego Word-u na ulicy Świętokrzyskiej Reprezentacja naszej szkoły zajęła 3 miejsce. Gratulujemy! /RN

 


 

Questing, czyli nietypowa lekcja historii

 

 

   30 września uczniowie klasy 1 TGP wzięli udział w Questingu - edukacyjnej grze terenowej.
Tego dnia młodzież wraz z opiekunami udała się pod kino Etiuda, gdzie czekała na nich pani Edyta Lenart-Wojna, prezes Fundacji Questingu. Pani Edyta przybliżyła uczniom, na czym polega Questing oraz czym zajmuje się Fundacja Questingu. Każdy z uczestników otrzymał ulotkę questu. Pani Edyta udzieliła wskazówek dotyczących sposobu realizacji gry terenowej. Uczniowie podzieleni na kilkuosobowe grupy pokonywali trasę questu pt. „Krótka historia wyjątkowej postaci”. By dojść do celu i odnaleźć „skarb”, młodzież musiała uważnie czytać treść questu, rozwiązać zagadki i rebusy i poruszać się wg wskazówek zawartych w treści ulotki questingowej. Jednocześnie uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą wydarzeń historycznych oraz postaci
i obiektów związanych z Ostrowcem Świętokrzyskim.


Wybór tego właśnie questu spośród 7 istniejących w Ostrowcu nie był przypadkowy, gdyż poświęcony on jest postaci związanej z Ostrowcem Świętokrzyskim – przedsiębiorcy, filantropowi i społecznikowi, twórcy browaru ostrowieckiego - Stanisławowi Saskiemu, który wraz z innymi 28 osobami został zamordowany przez okupanta niemieckiego w egzekucji dokonanej na rynku miasta 30 września 1942 roku.


 
Udział w queście był sposobem na poznanie historii oraz uczczenie ofiar egzekucji sprzed 80 lat. Historię wydarzenia przybliżył uczestnikom questu również pan Jacek Kowalczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
w Ostrowcu Świętokrzyskim, który powitał młodzież na placu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Spotkanie
z panem dyrektorem było też okazją do porozmawiania o oczekiwaniach młodzieży dotyczących życia kulturalnego w mieście (m.in. koncertów muzycznych).


 
Na zakończenie tego intensywnie i ciekawie spędzonego dnia młodzież udała się na pizzę do jednej
z ostrowieckich restauracji. Dziewczęta złożyły swoim kolegom z klasy życzenia z okazji Dnia Chłopaka
i obdarowały ich słodkimi upominkami. /AC


- WZNAWIAMY BADANIA KANDYDATÓW -

Uczniowie klas pierwszych, którzy nie przeszli badań

mogą już zgłaszać się do Przychodni PROMED ul. Polna

 ze skierowaniem i oświadczeniem,

które otrzymali przed przyjęciem do szkoły.

 

 


 

Otrzęsiny klas pierwszych

W dniu 1 września mury naszej szkoły tłumnie przekroczyli tegoroczni pierwszoklasiści. Wybrali naukę w Zespole Szkół Nr 2 w bardzo atrakcyjnych zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik reklamy oraz w szkole branżowej monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Przywitani zostali przez dyrektora szkoły Pana Jacka Farysa, z-cę dyrektora Panią Urszulę Jaworską, kierownika szkolenia praktycznego Pana Wojciecha Połanieckiego, grono pedagogiczne oraz uczniów klas starszych. Pierwsze spotkanie było okazją, zgodnie z tradycją szkoły, do złożenia uroczystego ślubowania na ucznia/uczennicę ZS Nr2, dzięki któremu zostali pełnoprawnymi uczniami szkoły. Jednak członkami społeczności uczniowskiej, uczennice i uczniowie klas pierwszych zostali w ostatni piątek, 23 września 2022 roku. Tego dnia wszyscy pierwszoklasiści wraz z wychowawcami i nauczycielami wzięli udział w rajdzie integracyjnym do Leśniczówki „Zwierzyniec” na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin. Uczniowie i uczennice klas pierwszych uczestniczyli w zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski otrzęsinach. Tego dnia wszystkim dopisywały humory, a dość słoneczny dzień, doskonale przysłużył się do spędzenia wspólnych chwil na świeżym powietrzu. Młodzież doskonale odnalazła się w tej nowej sytuacji, uczniowie zadbali o przygotowanie poczęstunku, oczywiście daniem głównym były kiełbaski z ogniska, na które zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy. W tym szczególnym dniu pierwszoklasistom towarzyszyli również dyrektor szkoły Pan Jacek Farys oraz kierownik szkolenia praktycznego Pan Wojciech Połaniecki. Było bardzo smakowicie i wesoło, młodzież w roli gospodarza spisała się wyśmienicie.
Pierwszoklasiści do społeczności szkolnej zostali wprowadzeni przez Samorząd Uczniowski, który przygotował konkursy i zadbał o dobrą zabawę. Starsze koleżanki i starsi koledzy: Wiktoria Susfał, Natalia Kołodziejczyk, Dawid Słowiński, Kacper Mierzyński, Lena Adamska, Aleksandra Sałkowska przeprowadzili gry i zabawy, między innymi bieg z piłeczką pingpongową, wykonanie mumii czy przeciąganie liny. Konkurencje przygotowane przez Samorząd były okazją do integracji uczniów klas pierwszych., młodzież do zadań przystąpiła z wielkim zaangażowaniem, brawo pierwszacy! W rezultacie we współzawodnictwie zwyciężyła klasa klasa 1TB, 2 miejsce zajęła klasa 1TGP, 3 miejsce klasa 1 TR.


Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy rywalizowali ze sobą w miłej i przyjaznej atmosferze, a tego dnia nie było przegranych, wszyscy byli zwycięzcami! Mamy nadzieję, że będziecie serdecznie wspominać ten dzień, a lata spędzone w Zespole Szkół Nr2 upłyną Wam w równie miłej i przyjaznej, jak podczas otrzęsin, atmosferze. Pamiątkowe zdjęcia wszystkich klas, po wielu latach, z pewnością będą dla każdego uczestnika pięknym wspomnieniem wspólnie spędzonych chwil wśród koleżanek i kolegów oraz całego grona pedagogicznego. /AM
 


Witamy po wakacjach!

1 września cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2022/2023.

Pan Dyrektor Jacek Farys powitał serdecznie wszystkich zgromadzonych. Szczególnie ciepłe słowa skierował do uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę swojego wymarzonego zawodu w naszej szkole.

Następnie młodzież z pięciu klas pierwszych: technik budownictwa, technik geodeta, technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie złożyła uroczyste ślubowanie i oficjalnie dołączyła do społeczności Zespołu Szkół Nr 2.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanego roku szkolnego, pełnego sukcesów i miłych niespodzianek. /UJ

 

 


Komunikat w sprawie badań lekarskich uczniów przyjętych
do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Od dnia 10.08.2022 r., ze względu na wyczerpanie limitu badań, wstrzymano do odwołania wykonywanie badań lekarskich uczniów przyjętych do klas pierwszych.

 Szkoła zwróciła się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Kielcach o zwiększenie limitu. Komunikat o wznowieniu badań pojawi
się na stronie szkoły i Facebooku.

Za utrudnienia przepraszamy.


Czas na zasłużone wakacje!

24 czerwca społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2021/2022. Gościem honorowym uroczystości była delegacja
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na czele z Panią Dyrektor Joanną Pikus, która podziękowała młodzieży za aktywny udział w Pikniku Rodzinnym promującym rodzicielstwo zastępcze oraz pomoc w pracach remontowych siedziby centrum. Nasi goście wręczyli podziękowanie oraz drobne upominki na ręce Pana Dyrektora Jacka Farysa oraz Pana Mirosława Bąka - nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

W części oficjalnej Pan Dyrektor Jacek Farys podsumował mijający rok szkolny oraz wręczył nagrody i dyplomy uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce oraz laureatom konkursów przedmiotowych i tematycznych. Uczniowie wyróżniający się wzorową frekwencją otrzymali drobne upominki.  Kierownik Szkolenia Praktycznego – Pan Wojciech Połaniecki wręczył młodzieży wyróżniającej się na zajęciach praktycznych dyplomy oraz nagrody ufundowane przez pracodawców.

Najwyższe średnie w technikum pięcioletnim osiągnęły: Klaudia Soboń
(II TBR)
 – 5,53Wiktoria Susfał (III TGB) – 5,26 oraz Karolina Olszańska
(I TGP)
 – 5,18, natomiast w technikum czteroletnim – Natalia Głodowicz (III TP)
– 4,93
.

Warto dodać, że Klaudia i Natalia są kandydatkami do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.

W szkole branżowej wyróżnili się: Dominika Cieślak (III mrw b) – 
śr. 4,78Tomasz Koza (II mrw) – śr. 4,57 oraz Mateusz Adamczyk (I mrw) 
– śr. 4,5.

Najwyższą średnią ocen w szkole  może pochwalić się klasa III TGB,
a najlepszą frekwencją - klasa I TGP.

Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor Jacek Farys życzył wszystkim zebranym udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Po części oficjalnej wychowawcy klas wręczyli uczniom świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły. Czas na zasłużone wakacje! Do zobaczenia we wrześniu! /UJ


 

 >> archiwalne wydarzenia <<;