Pliki do pobrania


  • Statut Zespołu Szkół Nr 2

  • Regulamin Pracy Zespołu Szkół Nr 2

  • Regulamin Organizacyjny

  • Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Nr 2

  • Plan zajęć na hali sportowej rok szkolny 2019/20